Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
361z dziś
4795z ostatnich 7 dni
18680z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
Piskorowice 295
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
tel. 017 242 09 41
dpslezajsk@pro.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 017 242 09 41
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach "
1. Przedmiot zamówienia:
Zakres robót obejmuje wymianę 2 szt. drzwi zewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicami, montaż nowych 2 szt. drzwi drewnianych dębowych zewnętrznych dwuskrzydłowe z naświetleniem górnym wraz z ościeżnicami, drzwi wyposażyć w szyldy, klamki i zamki, wymiary uzupełnienie tynków, malowanie szpalet oraz inne prace niezbędne przy realizacji niniejszego zadania.
2. Wykonawca dokona wizji lokalnej oraz pomiarów drzwi do wymiany na swój koszt w godz. od 8.00 do 14.00.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
o Wykonawca zapewnia transport materiałów do siedziby zamawiającego na swój koszt,
o Wykonawca zabezpieczy teren, na którym będą wykonywane prace przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem,
o Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace,
o Przedmiot zamówienia należy realizować z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami bhp, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami i etyką zawodową,
o Konsekwentnie egzekwować właściwe zabezpieczenia prowadzonych prac innych niebezpiecznych pożarowo prac.
o Wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z ofertą oraz warunkami Zamawiającego,
o Prace powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy.
o Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku ,, B" Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach.

Składanie ofert:
Ofertę należy:
b) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie 7 listem na adres: Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach, Piskorowice 295, 37-300 Leżajsk ), elektronicznie (jako skan podpisanych dokumentów na adres e-mail dpslezajsk@pro.onet.pl) do dnia 23.11.2022 r. do godz. 12.00 na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
zawarty jest we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Wymagania:
Ofertę należy:
a) Sporządzić w języku polskim.
c) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Zapytanie ofertowe na: ,, Zakup i montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych do zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej
w Piskorowicach - Mołyniach "
d) Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy.
e) Kryterium oceny oferty jest najniższa cena.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
g) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
h) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
Formularz ofertowy-załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
i) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
-jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- została złożona po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu
warunki płatności, okres gwarancji zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Piotr Dąbrowski e-mail: dpslezajsk@pro.onet.pl
tel. 017 242 09 41

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.