Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 629 70 96, fax. 022 629 97 24, Tel.: 22 629-79-37, tel. 509 919 461, 22 629 79 37
przetargi@fsusr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 022 629 70 96,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowy remont 21 łazienek wraz z wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi, remont balkonów pokojowych oraz wymiana daszków z poliwęglanu na szklane wraz z konserwacją metalowych wsporników balkonów w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu, Ul. M.Konopnickiej 17".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zaprasza do złożenia oferty na:
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz czynności realizowanych w ramach usługi został wskazany w Załączniku nr 2 niniejszego zaproszenia.
3. Warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.

Dokument nr: FS. 203.229. .2022

Składanie ofert:
Ofertę, na załączonym wzorze, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@fsusr.gov.pl
1. lub drogą pocztową na adres Funduszu Składkowego wskazany w pkt I zaproszenia.
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 23 listopada 2022 roku do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG / DOSTAW/ROBÓT BUDOWLANYCH
Świnoujście Ul. M. Konopnickiej 17
V. TERMIN WYKONANIA
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: 120 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 maja 2023 r., przy czym prace wewnętrzne musza być wykonane do 10 lutego 2023 r.

Wymagania:
II. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie prowadzone jest zgodne Zarządzeniem nr 14/2022 Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24.08.2022 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w FSUSR, wyłączonych ze stosowania ustawy pzp.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy i zobowiązują się wykonać przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności, zgodnie z prawem budowlanym tj. dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania czynności polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru: branży konstrukcyjno-budowlanej,branży elektrycznej i sanitarnej.
2. Oferent zobowiązany jest:
1) przedstawić oferowaną cenę ryczałtową netto powiększoną o należny podatek VAT wraz z ceną brutto,
2) wskazać osobę/osoby wyznaczone do nadzoru,
3) załączyć do oferty kopie posiadanej polisy OC,
4) wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania czynności polegających pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru: branży konstrukcyjno-budowlanej, branży elektrycznej i sanitarnej.
5) załączyć do oferty kopie posiadanych uprawnień,
6) załączyć do oferty aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
7) Potwierdzenie wykonania dwóch usług wskazanych w wymaganiach Zamawiającego -Referencje
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Kryterium ceny 100%- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.
Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają takie same ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych - w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wymagania:
o w okresie ostatnich 5 lat wykonanie 2 usług polegających na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastępczego / Kierownika Kontraktu / Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych polegających na remoncie w tym m.in. prace budowlane związane z wykonaniem hydroizolacji oraz pracami glazurniczymi na balkonach dla których wartość robót objętych nadzorem i odebranych była nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł brutto, a nadzorowane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
VIII. WYNAGRODZENIE, TERMINY PŁATNOŚCI
Zamawiający przewiduje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, płatne zgodnie z postanowieniami wskazanymi w projekcie umowy.
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Wszelkie wątpliwości i pytania w zakresie przedmiotu zamówienia i wzoru umowy należy kierować telefonicznie lub mailem: przetargi@fsusr.gov.pl Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
o Pan Piotr Książak, tel. 509 919 461
o Pani Wioletta Nitychoruk-Brykowska, tel. 22 629 79 37

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.