Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi konserwacyjno-eksploatacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi konserwacyjno-eksploatacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: TELEWIZJA POLSKA S.A
ul. Serafitek 8
61-144 Poznań
powiat: Poznań
TELEWIZJA POLSKA S.A
marta.jasinska@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/11557
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: TELEWIZJA POLSKA S.A
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie otwarte pn.: "Usługi konserwacyjno-eksploatacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych na potrzeby OTV w Poznaniu"
Opis postępowania:

Szanowni Państwo

Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie postępowania otwartego, którego przedmiotem jest - ,,Usługi konserwacyjno-eksploatacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych na potrzeby OTV w Poznaniu".

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjno-eksploatacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych na terenie Oddziału w Poznaniu w okresie od 1.02.2023 do 31.01.2024 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, wymagania Zamawiającego oraz sposób realizacji zamówienia zawarte są w opisie jak poniżej oraz we Wzorze umowy i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie załączniki dostępne są do pobrania w zakładce ,,Załączniki" .

TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.01.2023 r. do godz. 12:00.

Wymagania w zakresie składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia (zgodnie z wytycznymi o których mowa w OPZ i umowie) w całym okresie jej trwania, na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie oferty na platformie nie będzie możliwe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej, całkowitej ceny netto za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia (zgodnie z wytycznymi o których mowa w OPZ i umowie) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

2) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Uwaga! Zamawiający wymaga aby ,,Oferta" przesłana została także w formie załącznika do Platformy Zakupowej w postaci Formularza oferty (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia ).

Wypełniony i podpisany Formularz należy załączyć na Platformie, w zakładce ,,Załączniki",

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest całkowita cena netto za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia.

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Cenę leży zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.

Całkowita cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia zaoferowana na Platformie, musi odpowiadać całkowitej cenie netto podanej w Formularzu oferty.

W przypadku rozbieżności ceny netto zamieszczonej na platformie a ceny netto z Formularza będzie brana pod uwagę cena netto z Platformy Zakupowej.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Pani Marta Jasińska, nr tel.: 601-600-316, adres e-mail: marta.jasinska@tvp.pl.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: WNZ-000040/23

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/11557
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-01-16 14:00:00 2023-01-23 12:00:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
TELEWIZJA POLSKA S.A
MARTA JASIŃSKA
marta.jasinska@tvp.pl
Zamawiający: OTV Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.