Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4540z ostatnich 7 dni
17565z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum

Data zamieszczenia: 2023-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żyraków
Żyraków 137
39-204 Żyraków
powiat: dębicki
Tel.: +48 146807121, Faks: +48 146807124, (014)6807101
gmina@zyrakow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Żyraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 146807121,
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizacje zadania: ,,Remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum w Ośrodku Zdrowia w Bobrowej".
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum w Ośrodku Zdrowia w Bobrowej.
Uwaga 1:
Materiały, urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących. Wszystkie zainstalowane i zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty oraz deklaracje zgodności.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum wg załączonego przedmiaru robót (zał. nr 1). Zakres prac do wykonania:
- zamurowanie otworów miedzy stropem a ścianami o wymiarach wys. 0,12m x 3,7m oraz 0,05m x 7,33m
- wykucie bruzd wraz z ułożeniem istniejących przewodów elektrycznych
- wyrównanie ścian i sufitu
- malowanie ścian i sufitu
- zamontowanie parapetu o wym. 0,86m x 0,23m
- przycięcie istniejących drzwi
- wykonanie wentylacji w ścianie wewnętrznej o grubości 12cm
- wykonanie wylewki i posadzki z płytek

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2023r., o godz. 10:00.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
do 23.01.2023r.
-Ofert można składać osobiście w pokoju nr 1 w godz.ch pracy urzędu (7:00 -15:00) lub pocztą na adres Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137( liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem ,, Oferta na remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum w Ośrodku Zdrowia w Bobrowej" albo e-mailem (na adres gmina@zyrakow.pl w tytule wiadomości podając: ,,Oferta ,,Remont pomieszczenia piwnicznego z przeznaczeniem na archiwum w budynku Ośrodka Zdrowia w Bobrowej".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023r.

Wymagania:
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić łub wycofać swoją ofertę. -W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium: 1-cena 100%
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

7. Informacje dotyczące gwarancji: Wymagana gwarancja: 36 m-cy
9. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- wypełniony formularz ofertowy ( według załączonego wzoru) Związanie oferta wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.
10. Forma realizacji przedmiotu zamówienia:
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Kontakt:
8. Kontakt z Zamawiającym:
Szczegółowych informacji udziela: Wioleta Łesyk - pracownik Urzędu Gminy w Żyrakowie. Nr kontaktowy (014)6807101

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.