Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
580z dziś
4683z ostatnich 7 dni
16400z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa surowców - żywicy i włókna węglowego wysoko wytrzymałościowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa surowców - żywicy i włókna węglowego wysoko wytrzymałościowego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: TECHPLAST SP. Z O.O
ul. Rzymska 4
34-122 Wieprz
powiat: wadowicki
886 277 556
piotr.saferna@techplast.net
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142634
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieprz
Wadium: ---
Nr telefonu: 886 277 556
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr NCBR - 19/2023
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0872/21 - ,,Opracowanie technologii wytwarzania ultralekkich kompozytowych zbiorników do magazynowania wodoru dla rozproszonych systemów energetycznych"

Część 1
Żywice epoksydowe wraz z utwardzaczem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa surowców - żywicy i włókna węglowego wysoko wytrzymałościowego, niniejsze surowce są niezbędne odpowiednio do wytworzenia struktur kompozytowych i wytwarzania konstrukcji płaszcza kompozytowego zbiorników wodorowych. Poniżej przedstawiono specyfikację dla poszczególnych surowców:
Część 1 - Żywice epoksydowe wraz z utwardzaczem
Parametry:
- wytrzymałość na rozciąganie: 70+ [MPa]
- Moduł rozciągania: 2900+ [MPa]
- Wydłużenie przy ugięciu Fmax: 4+ [%]
- Wytrzymałość na zginanie: 120+ [MPa]
- Moduł Zginania: <3200 [MPa]
- Tg: 90-100 [st. C]
- lepkość systemu <500 [mPas]
- Ilość: 1600 [kg] żywicy + 720 (kg) ekwiwalent utwardzacza
Przedmiot zamówienia obejmuje transport do Zakładu Firmowego Ul. Krakowska 83P, 34-120 Andrychów
Okres gwarancji
nie dotyczy

Część 2
Włókna węglowe wysoko wytrzymałościowe

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa surowców - żywicy i włókna węglowego wysoko wytrzymałościowego, niniejsze surowce są niezbędne odpowiednio do wytworzenia struktur kompozytowych i wytwarzania konstrukcji płaszcza kompozytowego zbiorników wodorowych. Poniżej przedstawiono specyfikację dla poszczególnych surowców:
Cześć 2 - Włókna węglowe wysoko wytrzymałościowe
Parametry:
- Wytrzymałość na rozciąganie min 5200 [MPa]
- Moduł Younga: < 270 [GPa]
- Wydłużenie przy zerwaniu: 2+ [%]
- Tex: 1000+ [g/km]
- Sizing kompatybilny z żywicami epoksydowymi
- Ilość: 1728 [kg] +/- 10% (W zależności od rodzaju oferowanego opakowania dopuszcza się tolerancje ilości oferowanego surowca)
Przedmiot zamówienia obejmuje transport do Zakładu Firmowego Ul. Krakowska 83P, 34-120 Andrychów
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 19522100-2, 24500000-9, 24500000-9

Dokument nr: 2023-5036-142634, NCBR - 19/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Miejscowość
Andrychów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy/Wykonawcom wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne
z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności np. zmiana parametrów surowców, z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, mogące mieć tez wpływ na ilość zamawianych surowców
5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności
7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian
w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
3. Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie ustanawia się szczególnego warunku

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-16
Data ostatniej zmiany
2023-01-16 16:35:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium:
cena za kg surowca - części (netto)
Waga kryterium:
100%
Szczegółowy opis kryterium cenowego, zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Nazwa kryterium:
cena za kg surowca - części (netto)
Waga kryterium:
100%
Szczegółowy opis kryterium cenowego, zawiera załącznik - Zapytanie Ofertowe.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Saferna
tel.: 886 277 556
e-mail: piotr.saferna@techplast.net

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.