Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
223z dziś
4328z ostatnich 7 dni
16044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty remontowo budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty remontowo budowlane

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO w Mińsku Mazowieckim
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
Tel.: +48 261553510, Faks: +48 261553510
23blt.przetargi@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/23blt
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 261553510,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 - mag. ZLT oraz kompleksie wojskowym K-6031
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 - magazyn ZLT
do przechowywania części zamiennych i wyposażenia statków powietrznych FA-50:
Zadanie nr 1 - Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799 - magazyn ZLT
Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-6031 w Janowie, związane
z pozyskaniem statków powietrznych FA-50:
Zadanie nr 2 - Remont pom. nr 2 i nr 3 w budynku nr 23 w kompleksie K-6031 - Hangar techniczny
Zadanie nr 3 - Remont schronohangarów typu ciężkiego (12 obiektów)
Zadanie nr 4 - Wykonanie punktów uziemienia na APRON (45 szt.)
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.3.2023. Zakończenie 30.5.2023

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Remont budynku nr 7 w kompleksie K-0799 - magazyn ZLT
1)Krótki opis
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
? Wykonanie robót rozbiórkowych:
- Demontaż rampy rozładunkowej (demontaż płyty podestu wraz ze schodami, ścian podpierających oraz fundamentów),
- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
- Demontaż istniejących posadzek w poziomie piwnicy,
- Demontaż istniejących posadzek w poziomie parteru (w części niepodpiwniczonej),
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich,
- Demontaż istniejących ścian działowych i sufitów, wydzielających pomieszczenia pomocnicze
i pomieszczenie kierownika magazynu,
- Wykucie nowych otworów drzwiowych i bruzd na nadproża.
? Osadzenie (wraz z obróbką) nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
? Osadzenie okratowań w oknach.
? Wykonanie posadzek przemysłowych, zgodnie z projektem.
? Wykonanie nowego pokrycia dachowej wraz z wykonaniem systemu rynnowego
i obróbek blacharskich.
? Wykonanie koryta odwadniającego, podgrzewanego w miejscu styku połaci z zadaszeniem rampy.
? Wykonanie nowych ścian działowych w systemie gk (podwójne płytowanie).
? Wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych w strefie socjalno-biurowe.
? Wykonanie odtworzenia hydroizolacji poziomej w postaci iniekcji ciśnieniowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
? Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych.
? Wykonanie ław i ścian fundamentowych pod oparcie płyt prefabrykowanych rampy.
? Wykonanie hydroizolacji fundamentów oraz ścian fundamentowych rampy.
? Wykonanie prefabrykowanych płyt podestu oraz schodów.
? Montaż prefabrykowanych elementów płyt podestu oraz schodów.
? Wykonanie uszczelnień dylatacyjnych rampy.
? Montaż i wykonanie stalowych balustrad i bram rampy przeładunkowej.
? Osadzenie (wraz z obróbką) nadproży stalowych z zestawu ceowników.
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o Wykonanie termomodernizacja wszystkich przegród - ściany zewnętrznych (wraz z odkopaniem
i termoizolacją ścian piwnicy), podłogi na gruncie, dachu oraz daszków wspornikowych.
o Wyrównanie poziomów parteru oraz poziomu rampy do projektowanego poziomu p.p.p. =171,80 m n.p.m poprzez zastosowanie styropianu EPS 200 oraz posadzki przemysłowej z bet. zbrojonego w stropie nad piwnicą.
o Stolarka okienna - wymiana wszystkich okien na okna PCV (konieczne obmiar otworów z natury).
o Wykonanie oraz montaż krat okiennych na każdym oknie zgodnie ze Standardami Zabezpieczeń Użytkowania (konieczne obmiar otworów z natury).
o Wymiana bram przesuwnych na bramy segmentowe łącznie 5 sztuk (konieczny obmiar otworów
z natury po realizacji docelowego poziomu posadzki).
o Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewn. (konieczny obmiar otworów z natury
po realizacji docelowego poziomu posadzki).
o Realizacja schodów na gruncie przy wyjściu z piwnicy.
o Wykonanie utwardzenia - chodnik pieszy przy zejściu ze schodów (x 3)
o Wykonanie w nawierzchni utwardzonej przed budynkiem oraz naprowadzaczy na koła pojazdów dostawczych.
o Wymiana podłogi na gruncie w całym budynku (na parterze i w piwnicy).
o Opracowanie ekspertyzy mykologicznej oraz zastosowanie zaleceń z niej wynikających
- UWAGA: w budynku stwierdzono grzyby i pleśnie.
o Wykonanie prac tynkarskich zewn. i wewn. + malowanie (glazura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych).
o Wykonanie ścianek działowych GK - podwójne dwustronne opłytowanie (w pom. higieniczno-sanitarnych glazura do min. 2m wysokości oraz płyty GK sanitarne).
o Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach które nie są wentylowane mechanicznie.
o W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura do wysokości min. 2m + gres jako posadzka.
o We wszystkich pomieszczeniach poza magazynem - na posadzce należy wykonać gres.
o Zakup oraz montaż urządzeń sanitarnych - m.in. miski ustępowe, umywalki, pisuary, złączki czerpalne, wpusty podłogowe, zlew porządkowy, zlew kuchenny.
o Umeblowanie - wyposażenie m.in. w meble kuchenne, meble biurowe (biurka, krzesełka, regały), stoły i krzesła, szafki pracownicze, lodówka, zmywarka (meble i urządzenia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego).
o W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać fartuch z glazury ponad blatem kuchennym.
o Sufity podwieszane modułowe 60x60 w oświetleniem we wszystkich pomieszczeniach
z wyjątkiem magazynowych.
o Wykonanie hydrantów wewnętrznych HP52 (3 sztuki).
o Wykonanie oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz PWP.
o Wykonanie systemu protekcji i odbojów ochraniających ściany, słupy oraz bramy segmentowe
- ochrona przed uderzeniem wózkiem paletowym ręcznym lub paletą z załadowaną towarem.
o Zaregałowanie magazynów zgodnie z wymogami Zamawiającego (projekt przedstawia jedynie przykładowe gabaryty regałów oraz przykładowy układ).
o Zakup oraz montaż: tabliczki/piktogramy ppoż. np. m.in. wyjście ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wskazanie sprzętu gaśniczego.
o Zakup oraz montaż: gaśnice, koce gaśnicze, oraz inny sprzęt gaśniczy w uzgodnieniu
z Użytkownikiem oraz Zamawiającym
2. ELEKTRYKA
Zakres inwestycji obejmuje:
- Instalacja rozdzielnic i WLZ
- Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
- Instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażeń
- Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
- Instalacja odgromowa
- Instalacji uziemienia
- Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych
o Demontaże:
W budynku należy zdemontować wskazane istniejące instalacje elektryczne i wykonać nowe zgodnie z zakresem projektu technicznego.
o Instalacja rozdzielnic i WLZ
W budynku należy wykonać nową rozdzielnicę główną RG oraz złącze pośredniczące ZK POŻ pełniące rolę członu wykonawczego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP), obie rozdzielnice kompletne wg schematu. Na zewnątrz wykonać przycisk PWP wraz z urządzeniem sygnalizacyjnym. Od złącza do rozdzielnicy wykonać WLZ wg schematu. W rozdzielnicy zainstalować ogranicznik przepięć do celów ochrony przeciwprzepięciowej.
o Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
W budynku wykonać instalacje zasilające do odbiorów stacjonarnych oraz instalacje gniazd
dla potrzeb odbiorów przenośnych.
o Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
Na obiekcie wykonać instalację oświetlenia ogólnego, zewnętrznego i awaryjnego. Oświetlenie podstawowe oparte będzie na oprawach typu LED instalowanych do stropu i zwieszanych. Oświetlenie zewnętrzne będzie zapewnione poprzez projektowane oprawy pod dachem rampy załadunkowej. Oświetlenie awaryjne przyjęto za pomocą opraw awaryjnych z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym i autotestem.
o Instalacja odgromowa
Na budynku należy wykonać instalację odgromową zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.
o Instalacja uziemienia
Dla obiektu należy wykonać instalację uziemiającą otokową.
W budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych.
o Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych
Dla potrzeb swobodnego odpływu zalegającego śniegu i lodu wykonać instalację ogrzewania rynien
i rur spustowych. Instalację wykonać za pomocą przewodu grzewczego o mocy 20W/m wraz
z kompletnym systemem sterowania.
3. ROBOTY SANITARNE
Zakres inwestycji obejmuje:
- Instalacja zewnętrzna wodociągowa
- Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- Wewnętrzna instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrku
- Wewnętrzna instalacji wody p.poż. hydrantami wewnętrznymi
- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.,
- Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej
- Wewnętrzna instalacja osuszania
o Demontaże:
W budynku należy zdemontować istniejące instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami żeliwnymi oraz istniejąca instalacje wentylacji grawitacyjnej.
o Instalacja zewnętrzna wodociągowa
Budynek nie posiada instalacji wodociągowej. Do remontowanego budynku należy doprowadzić wodę do celów socjalno-bytowych oraz ppoż. Podłączenie projektowanej instalacji wykonać do istniejącej
w pobliżu budynku między obiektowej sieci wodociągowej. W budynku wykonać należy pomiar zużycia wody oraz rozdzielenie na instalację wody do celów bytowych i ppoż.
o Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
Budynek nie posiada instalacji kanalizacji sanitarnej. Z remontowanego budynku należy odprowadzić ścieki sanitarne z zaplecza socjalnego. Podłączenie projektowanej instalacji wykonać do istniejącej
w pobliżu budynku między obiektowej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.
o Instalacja wodna dostarcza czynnik dla potrzeb sanitarnych użytkowników budynku magazynu ZLT.
Na wejściu instalacji zimnej wody do budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy (podlicznik).
W części socjalnej budynku magazynowego ZLT ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie
w elektrycznym pojemnościowym zasobniku ciepłej wody o pojemności 120 dm3.
Poziomy i piony wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz podejścia do baterii i punktów czerpalnych zaprojektowano z systemu rur stalowych INOX ze stali nierdzewnej. Przewody instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją należy prowadzić nad sufitem podwieszanych, pod stropem
i po ścianach.
Po zamontowaniu, instalację wodociągową należy wypłukać i poddać próbie szczelności.
4. TELETECHNIKA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE
W ramach budowy okablowania strukturalnego istniejącą szafę teleinformatyki należy przenieść
do pomieszczenia pracowników magazynu. Do przeniesionej szafy teleinformatyki należy doprowadzić istniejący kabel światłowodowy w korytach kablowych. Z przeniesionej szafy należy wybudować dwudzielne koryta kablowe dla okablowania strukturalnego. W korytach należy zamontować trzy Zintegrowane Punkty Abonenckie (ZPA) składające się z trzech gniazd Ethernet kat.6a oraz dwóch gniazd elektrycznych 230V.
Zasilanie szafy teleinformatyki oraz gniazd elektrycznych w ZPA do wybudowania w ramach odrębnych robót elektrycznych.
Okablowanie strukturalne należy wykonać zgodnie z: ,,Zalecenia do projektowania i budowania instalacji sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej. (Luty 2022 - wersja 1.2)".
Zakres robót:
- Przeniesienie szafy teleinformatyki wraz z wyposażeniem
- Doprowadzenie kabla światłowodowego do przeniesionej szafy
- Budowa koryt kablowych
- Budowa trzech ZPA
5. TELETECHNIKA SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
W ramach budowy systemu sygnalizacji pożarowej należy wybudować wielosensorowe czujki dymu
i ciepła we wszystkich pomieszczeniach magazynowych na kondygnacji podziemnej i nadziemnej oraz w pomieszczeniu socjalnym, biurowym, porządkowym i w ogólnodostępnej toalecie. Dodatkowo należy wybudować ręczne ostrzegacze pożarowe w pobliżu wyjść ewakuacyjnych oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnątrz i na zewnątrz magazynu. Instalacje czujek oraz ROP należy wykonać w postaci pętli dozorowych, instalację sygnalizatorów należy wykonać w postaci liniowej. Z centrali alarmowej za pomocą elementów kontrolno-wykonawczych należy wybudować linie sterujące klapami odcinającymi w kanałach wentylacyjnych prowadzących do piwnic magazynu oraz linię sterującą do rozdzielnicy głównej, która sterować będzie wyłącznikiem zasilania central wentylacyjnych. Z centrali alarmowej należy wybudować linię komunikacyjną zakończoną w szafie teleinformatyki na patchpanelu. Okablowanie należy prowadzić natynkowo lub w korytach kablowych po ustaleniu z Zamawiającym. Zespół kablowy należy wykonać o klasie odporności ogniowej E-90.
Zasilanie centrali alarmowej do wybudowania z przed wyłącznika PWP w ramach odrębnych robót elektrycznych.
System sygnalizacji pożaru należy wybudować zgodnie z aktualną specyfikacją techniczną
PKN-CEN_TS-54-14_2020-09E.
Zakres robót:
- Budowa centrali alarmowej
- Budowa czujek dymu i ciepła
- Budowa ręcznych ostrzegaczy pożarowych
- Budowa sygnalizatorów optyczno-akustycznych
- Budowa pętli dozorowych
- Budowa linii sygnałowych
- Budowa linii sterowniczych
- Budowa linii komunikacyjnej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.3.2023. Zakończenie 15.5.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Remont pom. nr 2 i nr 3 w budynku nr 23 w kompleksie K-6031 - Hangar techniczny
1)Krótki opis
Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane obejmujące dostosowanie pomieszczeń 2 i 3
w celu spełnienia wymagań Wheel/Tire Shop znajdujących się w budynku 23 (kompleks K-6031)
na terenie Lotniska Janów, Ul. Lotnicza, 05-303 Kolonia Janów
ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I ARCHITEKTONICZNA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie demontażu istniejącej ślusarki drzwiowej w pomieszczeniach 2 oraz 3.
Poszerzenie otworu drzwiowego z wykonaniem stalowego nadproża z zestawu ceowników wraz
z obróbka bruzd w ścianach.
Wymiana drzwi ppoż. na drzwi o wymiarze w świetle przejścia szer.250 x wys.231 cm - drzwi pożarowe EIS 30 / C5.
Wykonanie posadzki a mat gumowych o grubości 1/3 cala (0,85cm) np. NSN 9320-00-241-9767/ elektrostatyczna (konieczny obmiar pomieszczenia przez zamówieniem).
Usunięcie kolizji projektowanych drzwi z istniejącymi instalacjami m.in. skrzynka elektryczne, hydrant ppoż., włączniki oświetlenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2023. Zakończenie 30.5.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Remont schronohangarów typu ciężkiego (12 obiektów).
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia podzielony na etapy:
etap I - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:
- schronohangar S1 (budynek 164)
- schronohangar S2 (budynek 165)
- schronohangar S3 (budynek 166)
- schronohangar S4 (budynek 167)
etap II - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:
- schronohangar S5 (budynek 168)
- schronohangar S6 (budynek 169)
- schronohangar S7 (budynek 170)
- schronohangar S8 (budynek 171)
etap III - Remont schronohangarów (4 szt.) w tym:
- schronohangar S9 (budynek 172)
- schronohangar S10 (budynek 173)
- schronohangar S11 (budynek 178)
- schronohangar S12 (budynek 189)
1.1. ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I ARCHITEKTONICZNA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o Wykonanie robót rozbiórkowych:
- Istniejącej posadzki głównej hali schronohangaru z płyt prefabrykowanych
- Usunięcie podbudowy z piasku w głównej hali schronohangaru
- Demontaż drzwi do pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną
o Wykonanie nowych warstw posadzkowych w głównej hali schronohangaru
o Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej na całym schronohangarze
o Wykonanie nowych warstw nasypów wraz z drenażem
o Montaż studzienek rewizyjnych
o Remont elewacji
o Montaż nowych obróbek blacharskich
o Wydzielenie ppoż. pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną - do wymaganej klasy PM (klasa odporności pożarowej PM do przyjęcia przez Wykonawcę w uzgodnieniu i wg informacji
od Zamawiającego)
o Montaż drzwi do pomieszczenia technicznego z rozdzielnią elektryczną na drzwi pożarowe w klasie odporności ogniowej ściany oddzielenia pożarowego
o Zabezpieczenie przepustów i przejść instalacyjnych do klasy odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego
o Montaż nowych kurtyn uszczelniających
2. ELEKTRYKA
Zakres inwestycji obejmuje:
o Instalacja rozdzielnic i WLZ
o Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
o Instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażeń
o Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
o Instalacja odgromowa
o Instalacji uziemienia elektrostatycznego
o Demontaże:
W budynku należy zdemontować wskazane istniejące instalacje elektryczne i wykonać nowe zgodnie z zakresem projektu technicznego.
o Instalacja rozdzielnic i WLZ
W budynku należy wykonać nową rozdzielnicę główną RG, kompletną wg schematu. Człon zasilający będzie pełnił rolę aparatu wykonawczego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP). Na zewnątrz wykonać przycisk PWP wraz z urządzeniem sygnalizacyjnym. Od rozdzielnicy wykonać WLZty
wg schematu. W rozdzielnicy zainstalować ogranicznik przepięć do celów ochrony przeciwprzepięciowej.
o Instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych
W budynku wykonać instalacje zasilające do odbiorów stacjonarnych oraz instalacje gniazd dla potrzeb odbiorów przenośnych.
o Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zewnętrznego
Na obiekcie wykonać instalację oświetlenia ogólnego, zewnętrznego i awaryjnego. Oświetlenie podstawowe oparte będzie na oprawach typu LED instalowanych do stropu i zwieszanych. Dla potrzeb doświetlenia stanowisk pracy przewidziano dedykowane oprawy przenośne na statywach. Oświetlenie zewnętrzne będzie zapewnione poprzez istniejące oprawy oraz projektowane. Oświetlenie awaryjne przyjęto za pomocą systemu Centralnej Baterii (CB).
o Instalacja odgromowa
Na budynku należy wymienić istniejąca instalację odgromową na nową zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.
o Instalacja uziemienia elektrostatycznego
Dla potrzeb usunięcia statycznych ładunków elektrycznych wykonać instalację uziemienia elektrostatycznego pod płytą hangaru oraz montaż dedykowanego gniazda do podłączenia statku powietrznego.
W budynku należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych.
3. SANITARNE
Zakres inwestycji obejmuje:
o Instalacja ogrzewania promiennikowego
o Demontaże:
W budynku należy zdemontować urządzenia kolidujące z projektowana lokalizacją promienników elektrycznych
o Instalacja rozdzielnic i WLZ
W budynku należy zamontować 4 szt. elektrycznych promienników ceramicznych o mocy 10 kW każdy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.3.2023. Zakończenie 30.5.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - Wykonanie punktów uziemienia na APRON (45 szt.)
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji uziemienia elektrostatycznego w strefach postojowych: APRON ,,A", APRON "B", APRON ,,C", APRON ,,D" na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego (Lotnisko Janów, Kompleks K-6031).
Opis planowanych robót w zakresie zamówienia:
- Nacięcie i oczyszczenie szczelin dylatacyjnych z masy zalewowej.
- Ułożenie w szczelinach dylatacyjnych linki miedzianej 50mm2 w izolacji.
- Wykonanie otworów i osadzenie w nich gniazd uziemienia elektrostatycznego.
- Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą zalewową odporną na paliwa. Wykonanie robót zgodnie
z normą obronną NO-17-A204:2015.
- Wykonanie uziomów poziomych z płaskownika stalowego-pomiedziowanego 30x4.
- Wykonanie uziomów pionowych w postaci szpilek stalowych-pomiedziowanych o średnicy ?17,2mm i całkowitej dł. 9m każdy.
- Osadzenie złącz kontrolno-pomiarowych w postaci studzienki kontrolno-pomiarowej.
- Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia.
Uwaga:
Materiały wykorzystane do odtworzenia nawierzchni płyty lotniska, w szczególności masa zalewowa winny posiadać dopuszczenie do stosowania na lotniskowych nawierzchniach betonowych wydanych przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 4.5.2023. Zakończenie 30.5.2023
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

CPV: 45000000

Dokument nr: 031647-2023, ZP/01/2023

Specyfikacja:
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/23blt
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.1.2023 - 08:00

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2023

Kontakt:
23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Krajowy numer identyfikacyjny: 710037640
Wojska Polskiego
Mińsk Mazowiecki
05-300
Polska
E-mail: 23blt.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261553510
Faks: +48 261553510
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.