Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
168z dziś
4429z ostatnich 7 dni
17454z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej - przygotowanie koncepcji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej - przygotowanie koncepcji

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OSTRÓW
OSTRÓW 225
39-103 OSTRÓW
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 17 7449-302
b.surman@ostrow.gmina.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: OSTRÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 7449-302
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie usługi poniżej progu 130 000 złotych
II. Opis przedmiotu zamówienia :
Opracowanie dokumentacji projektowej - przygotowanie koncepcji na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 107 462R Ostrów - Zdżary w km od 0+000 do km 1+904 polegająca na budowie chodnika jednostronnego dla pieszych na kolektorze, w miejscowości Ostrów, Gmina Ostrów."
III. Warunki realizacji zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch koncepcji chodnika, po obu stronach drogi gminnej publicznej nr 107 462R Ostrów -Zdżary ( działka nr ewid.: 513, obręb (0006) Ostrów wraz z działkami przyległymi będącymi własnością Gminy Ostrów).
Przedmiotem projektowania objąć ciąg pieszy w km 0+000 (początek zabudowy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 986 R relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa) do w km 1+904 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 107 460R) około 1904 mb mieszczący się w granicach pasa drogowego istniejącego lub projektowanego drogi gminnej wraz z niezbędnymi elementami takimi jak system odwodnienia, zjazdy do nieruchomości.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informację, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy.

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 24.01.2023 do godz. 15;00 na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Ostrów, sekretariat) w zamkniętej kopercie z napisem:
Opracowanie dokumentacji projektowej - przygotowanie koncepcji na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 107 462R Ostrów - Zdżary w km od 0+000 do km 1+904 polegająca na budowie chodnika jednostronnego dla pieszych na kolektorze, w miejscowości Ostrów, Gmina Ostrów."
lub elektronicznie na adres: b.surman@ostrow.gmina.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
W ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Dokumentacja winna zawierać :
1. 2 koncepcje w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Dokumentację techniczną należy opracować na bazie mapy zasadniczej w skali 1:500 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przedstawić powierzchnię zajętość dla każdej z działek (w m2, min. szerokość, max. szerokość) jeżeli zachodzi potrzeba wydzjelenia nowych działek pod projektowany chodnik.
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy obowiązujące, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań
projektowych. Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia.
V. Wymagania od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
VI. Wykaz wymaganych dokumentów
1. Druk oferty
VII. Opis kryteriów oceny oferty:
1. Najniższa cena
Płatność faktura końcowa po wykonaniu i odbiorze dokumentacji.
w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury do Urzędu.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Bogumił Surman tel. 17 7449-302 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.