Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa remontu pracowni tapicerskiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa remontu pracowni tapicerskiej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
Brzeźnicka 22
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
Tel. 44 682 23 78
z_s_d@wp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44 682 23 78
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie zamówienia na usługę remontu pracowni tapicerskiej
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku z dnia 13.01.2023 r.
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku jako realizator projektu ,,Rozwój CKZ w
Drzewniaku" zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego
2. ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł zapytania Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę remontu
pracowni tapicerskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku z dnia 13.01.2023
r.
Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
3.1 Przedmiot zamówienia - informacje podstawowe:
Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu
projektu ,,Rozwój CKZ w Drzewniaku" nr RPLD.11.03.01-10-0001/22
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zwięzłe określenie przedmiotu
zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na
remoncie pracowni tapicerskiej.
1
Zakres remontu obejmuje:
1. Zrywanie starych płytek ze ściany - 21,54 m2
2. Gruntowanie ścian - 365,15 m2
3. Wstawianie narożników
4. Zmiana oświetlenie na LED , dołożenie niezbędnej instalacji
elektrycznej w celu prawidłowego montażu
5. Wyrównanie podłogi - 86,78 m2
6. Montaż odpornej na ścieranie, antypoślizgowej, elastycznej
wykładziny PCV- 86.78m2
7. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - 365.15 m2
8. Sufit typu amstrong - 86,78 m2
9. Dwukrotne gipsowanie ścian wraz z wyrównaniem - 365.15m2
10. Wygłuszenie ścian wełną akustyczna - 120m2
11. Wymiana drzwi wewnątrz pracowni - drzwi dwuskrzydłowe -
12. DOSTAWA i montaż klimatyzatora ściennego.
13. DOSTAWA i montaż oczyszczacza i nawilżacza powietrza
14. Montaż 4 grzejników wraz z głowicami termostatycznymi .
Wspólny Słownik Zamówień
(kody CPV przedmiotu
zamówienia)
45000000-7 - Roboty budowlane
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1 I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zrywanie starych płytek ze ściany - 21,54 m2
2. Gruntowanie ścian - 365,15 m2
3. Wstawianie narożników
4. Zmiana oświetlenie na LED , dołożenie niezbędnej instalacji elektrycznej w celu
prawidłowego montażu
5. Wyrównanie podłogi - 86,78 m2
6. Montaż odpornej na ścieranie, antypoślizgowej, elastycznej wykładziny PCV- 86.78
m2
7. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną - 365.15 m2
8. Sufit typu amstrong - 86,78 m2
9. Dwukrotne gipsowanie ścian wraz z wyrównaniem a malowanie nie jest planowane -
365.15m2
10. Wygłuszenie ścian wełną akustyczna - 120m2
11. Wymiana drzwi wewnątrz pracowni - drzwi dwuskrzydłowe - 1szt
12. DOSTAWA i montaż klimatyzatora ściennego. W skład zestawu wchodzi: - jednostka
zewnętrzna , jednostka wewnętrzna , pilot, Moduł WiFi - 1 szt
Parametry minimalne :
* Kolor - biały
* wymiary pomieszczenia m2 50-65
* chłodzenie kW 7.0
* chłodzenie btu 24000
* grzanie kW 7.3
* grzanie btu 24000
* klasa energetyczna chłodzenia A++
* klasa energetyczna grzania A+
* poziom hałasu jed.wew. (dBA) 44.5-21
* poziom hałasu jed.zew. (dBA) 58.5
2
* współczynnik SCOP 4.2
* sprawność sezonowa SEER 8.5
* gwarancja lata 5
13. DOSTAWA i montaż oczyszczacza i nawilżacza powietrza - 1 szt
Parametry minimalne:
o Filtr wstępny - pochłanianie kurzu i innych większych cząstek
o Filtr węglowy - redukcja brzydkich zapachów i gazów
o Filtr HEPA H13 - neutralizacja alergenów, pleśni, wirusów, bakterii oraz innych bardzo
drobnych elementów jak pył zawieszony(smog) o wielkości rzędu 0,3 mikrona
o nawilżanie i oczyszczanie w oparciu o 5 czujników: pyłu i PM 2.5, zapachów,
temperatury, wilgotności, czujnik światła
o 3-cyfrowy wskaźnik stężenia pyłów PM2.5 oraz wskaźnik jakości powietrza w postaci
diody
o technologia Plasmacluster 25000 (potężny generator dodatnich i ujemnych jonów -
25000 cm3)neutralizująca bakterie, wirusy raz zarodniki grzybów z powietrza
o redukcja smogu
o przepływ powietrza pod kątem 20-25° zapewnia usuwanie kurzu z niższych poziomów w
pomieszczeniu
o ulepszone czujniki, wykrywające nawet najmniejsze cząstki pyłu o wielkości zaledwie 0,5
?m
o antyalergiczny tryb Pollen oczyszczający powietrze z alergenów i drażniących
zanieczyszczeń
o bezpieczne chłodzenie dzięki klimatyzatorowi ewaporacyjnemu
o intensywny program Ion Shower pozwalający szybko oczyszczać i dezynfekować
pomieszczenia
o ulepszony tryb Ion Spot, który pomaga usunąć niepożądane zapachy i bakterie dzięki
ingresywnej punktowej jonizacji
o programator czasowy umożliwiający zaplanowanie pracy urządzenia
o funkcja stałego monitorowania wilgotności i temperatury powietrza
o eliminacja nieprzyjemnych zapachów
o naturalne i bezpieczne nawilżanie i chłodzenie ewaporacyjne
o w komplecie kółka, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia
o żywotności filtrów do 10 lat
o cicha praca (21-55 dB).
14. Montaż 4 grzejników wraz z głowicami termostatycznymi . W koszt usługi, wliczmy
demontaż starych grzejników i podłączenie nowych wraz z ewentualna przeróbką
instalacji centralnego ogrzewanie na odcinku wymienianych grzejników.
o Wysokość - 55-58 cm.
o Szerokość żeberka - 6-8 cm.
o Głębokość żeberka - 7-9 cm.
o Rozstaw przyłączy - 5 cm.
o Do wyboru zasilanie z lewej lub prawej strony.
o Maksymalne ciśnienie robocze: 20 Bar
o Kolor śnieżnobiały.
o Współpracujący również z instalacjami miedzianymi
o W komplecie zawór przyłączeniowy, wkładka termostatyczna, korki montażowe,
odpowietrznik ręczny.
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace, obejmuje również
zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia.
3
Szczegółowa specyfikacja zamówienia zawarta jest w Załączniku nr 3 - Przedmiar robót
.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
a. wykonanie zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia
b. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
c. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.
d. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po zakończeniu
prac - całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót,
e. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
f. wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
g. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji wad,
w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod uwagę
- przy ustalaniu tego terminu - możliwości techniczne wykonania prac związanych z
usunięciem danej wady.
Na wykonane roboty remontowe wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej
gwarancji.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez oferenta towarów o parametrach nie
gorszych niż opisane powyżej.
Powyższe opisy zawierają minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać sprzęt
oferowany przez Wykonawcę, przy czym określenie minimalne oznacza że, Wykonawca
może wskazać wyposażenie /materiały posiadające co najmniej wszystkie parametry
(cechy, elementy) o nie gorszych właściwościach niż wskazane przez Zamawiającego.
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
3.3.1 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na
realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać
inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro
Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez
dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania
lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym
w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte
(w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania
umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
3.3.2 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne
i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE - w celu prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.3.3 Cena brutto przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które obejmuje
4
wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania.
Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co
innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji
przedmiotu zapytania (w formie pisemnej). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu zapytania nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
3.3.4 Oferent zobowiązany będzie dołączyć do rachunku/faktury za wykonanie usługi dokumenty
potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów.
3.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3.7 Zamawiający n ie dopuszcza składanie ofert częściowych . Oferta powinna zawierać realizację
całego zamówienia.
3.3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu
umowy z wykonawcą w zakresie:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po
podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte
zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do realizacji projektu i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
2. Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone pod warunkiem, że zostały spełnione poniższe
warunki:
a) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000
euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

CPV: 45000000-7

Składanie ofert:
6.1 Termin i sposób złożenia oferty:
6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 9 00
6.2.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego to jest:
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, Brzeźnicka 22, 97-500
Radomsko, w godz.ch pracy to jest w godz.ch 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godz.ch pracy, 8.00-15.00
(c) Korespondencją elektroniczną na adres z_s_d@wp.pl w godz.ch pracy biura, w
postaci zeskanowanego dokumentu wielostronicowego w formacie pdf
(d) Korespondencją elektroniczną poprzez system Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie do pięć tygodni od daty podpisania
umowy na realizację zamówienia

Wymagania:
3.4 Wymagania wobec Oferenta:
3.4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:
1) Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne,
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i
finansowy.
2) Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na
pracach remontowych.
5
3.4.2 Celem spełniania warunków Oferent musi wykazać, iż:
1. Posiada uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
2. W okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia -
każde polegające na pracach remontowych. (Załącznik nr 3).
3.4.3 1. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się:
a. zapewnić bezpieczeństwo, porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisów o ochronie
środowiska,
b. zapewnić wykonywanie przedmiotu zamówienia we właściwych warunkach
higienicznych i socjalnych,
c. umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu zamówienia pracownikom
Zamawiającego,
d. uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót w terminie
zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego.
2. W umowie zawartej pomiędzy Stronami zostanie zawarty następujący zapis dotyczący kar
umownych za wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami zawartymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym:
a. Kara umowna za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia - w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b. Kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 1%
całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy kolejny dzień zwłoki;
c. Kara umowna za nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi - w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
d. d) Kara umowna za odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
3.4.4 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali
zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za
które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
2) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od
podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
3) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i
doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. Postępowaniu bądź znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
4) Oferenci którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z członkami
Zarządu Zamawiającego lub z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego,
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu
Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze
wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub
akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
6
drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
5) Oferenci oraz uczestnicy konkursu wymienieni w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3;
6) Oferenci oraz uczestnicy konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
7) Oferenci oraz uczestnicy konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt. 3
8) Rosyjscy wykonawcy i podwykonawcy - na podstawie rozporządzenie (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
9) Oferenci wymienieni w Komunikacie Komisji ,,Tymczasowe kryzysowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy" (Dz. U. UE
C 131 z 24.3.2022 str. 1),
10) Oferenci wymienieni w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
3.4.5 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i
zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione
w punkcie 3.5.
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty:
3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a
mianowicie:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (CEIDG); (jeżeli dotyczy)
2) oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o
zamówienie, w szczególności:
a. wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono
jego upadłości,
b. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
c. Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d. Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
7
majątkowych,
e. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
niezakłóconą realizację zamówienia
f. Oferenci wykluczeni na podstawie przepisów o charakterze sankcyjnym
wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych
z Federacją Rosyjską
g. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym*.
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w niniejszym postępowaniu
4) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu zrealizowanych zamówień -
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
Oferenta.
3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą
brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń
i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; Zamawiający dopuszcza
poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta oferencie, zgodnie z warunkami
opisanymi w punkcie 5.3.2 przedmiotowego zapytania ofertowego; oferent ponosi negatywne
konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego
i Kodeksu cywilnego.
3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert
na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
8
Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
Cena brutto całości
zamówienia
100 % Cena brutto oferty najniższej /cena brutto oferty ocenianej x
100 = Cena
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia -
wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Maksymalnie w ramach
kryterium można osiągnąć 100 punktów.
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz
informacje określone w sposób jednoznaczny.
5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.1.3 Oferta powinna zawierać:
1) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,
2) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania,
3) dane teleadresowe , w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz
nr telefonu,
4) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,
5) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny
okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert),
6) całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę
należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
7) wymagane oświadczenia i dokumenty ,
8) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z
pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;
9) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), - jeżeli dotyczy
5.1.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy;
w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty - Oferent powinien
dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
5.2 Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert:
5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu
objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający
zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie to jest
9
w szczególności:
? omyłki pisarskie,
? brak podpisów, parafek, pieczęci
? brak załączników,
Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych.
O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą emailową
z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi
kontaktowymi zapisanymi w ofercie).
Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie
spełniającej kryteriów formalnych.
Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty które:
? nie zostały dostarczone w terminie,
? zostały dostarczone w sposób nie zgodny ze wskazaniem zamawiającego opisany w pkt:
6.2.2,
? nie posiadające ceny
Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub dokonanie jej
oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów
formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych
elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.
5.3.3 Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie
wymagania zapytania ofertowego - i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin
składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.
Wykonawca ma możliwość jednokrotnego poprawienia oferty. Jeżeli pomimo wezwania Oferent
nie poprawi wskazanych w wezwaniu błędów taka oferta podlega odrzuceniu.
6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:
6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
10
6.2.5 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6.2.6 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego
w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania
zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub
przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania
przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku nie
otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
zostanie zamieszczona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
W przypadku istotnej modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania
ofert.
6.2.7 W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet
zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty
zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez
Zamawiającego.
Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie wyrazi zgody na obniżenie kwoty
wynagrodzenia Zamawiający ma prawo skierowania zapytania o możliwość negocjacji ceny
do innych Oferentów którzy złożyli oferty.
6.2.8 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie
podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6.2.9 W przypadku, gdy oferty z najwyższą liczbą punktów uzyskają identyczną ilość punktów,
Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do negocjacji ceny. Jako
najkorzystniejsza zostanie wybrany ten Oferent, który w wyniku negocjacji najbardziej
obniży cenę.
Negocjacje będą prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Negocjacje mogą być
prowadzone wielokrotnie w stosunku do jednej oferty.
W przypadku w którym pomimo procedury negocjacji liczba punktów negocjowanych ofert
będzie taka sama, Zamawiający unieważni Zapytanie Ofertowe.

Uwagi:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku, Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z procedurą zapytania ofertowego z dn. 18-02-2021 r.
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Adres do korespondencji Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku,
Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko
E-mail zzakandrzej@wp.pl
Tel. 44 682 23 78
Godziny pracy 8.00-15.00
Osoba do kontaktu
(przedstawiciel Zamawiającego)
Andrzej Żak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.