Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skokach
Ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
powiat: wągrowiecki
tel. 6189258001, fax. 618925803, Tel. 61/89-25-804
sekretariat@gmina-skoki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Skoki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 6189258001, fax
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych w 2023 roku, które obejmuje :
ZADANIE I :
Transport samochodem ciężarowym kruszywa i piasku oraz usługa koparko- ładowarką, załadunku i rozgarnięciu kruszywa przy wykonywaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Zadanie nr II
Transport samochodem ciężarowym i usługa koparko - ładowarką przy wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.
2. Przedmiot zamówienia :
ZADANIE I: bieżące utrzymanie dróg gminnych -Referat Inwestycji i Infrastruktury
Przedmiotowe prace obejmować będą transport kruszywa z placu składowego Zamawiającego przy Ul. Dworcowej w Skokach oraz piasku z kopalni Kruszgeo w Niedźwiedzinach oraz usługę pracy koparko - ładowarki, celem bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Szacuje się, że do wykonania tego zadania przy utrzymaniu dróg, usługa transportowa samochodem ciężarowym obejmie transport kruszywa w ilości ok. 2.000 ton ( w zależności od potrzeb ) z placu składowego przy Ul. Dworcowej w Skokach, oraz ok. 200 ton piasku z kopalni ,,KRUSZGEO" w Niedźwiedzinach na wskazane odcinki dróg na terenie gminy. Uwaga ilości te są szacunkowe i służą wyłącznie do ustalenia wartości oferty przetargowej.
Przedmiotem usługi będzie w szczególności :
o transport kruszywa z placu składowego przy Ul. Dworcowej w Skokach na teren miasta i gminy Skoki - niezależnie od punktu wbudowania kruszywa ok. 2.000 ton - płatność za dany transport wg ładowności pojazdu,
o transport piasku z kopalni KRUSZGEO w Niedźwiedzinach na teren miasta i gminy Skoki -niezależnie od punktu wbudowania piasku ok. 200 ton - płatność wg kwitu wagowego,
o usługa samochodem ciężarowym (wywrotką ) przy różnych pracach transportowych na drogach gminnych ok. 100 godz. - płatność wg faktycznej ilości godzin pracy sprzętu,
o usługa koparko - ładowarką przy załadunku kruszywa na placu składowym przy Ul. Dworcowej w Skokach, rozgarnięciu kruszywa i piasku oraz drobnych pracach (wyrównaniu, korytowaniu) na drogach gminnych w ilości ok. 250 godz. Przy ustalaniu ilości godzin
pracy koparko - ładowarką Zamawiający będzie ustalał godz. pracy sprzętu wg poniższych wyliczeń :
a) załadunek kruszywa na placu składowym na Ul. Dworcowej w Skokach pojazdu ciężarowego o ładowności:
o ok. 12 ton - 15 minut pracy sprzętu,
o ok. 16 ton- 20 minut pracy sprzętu,
o ok. 26 ton - 30 minut pracy sprzętu,
b) rozgarnięcie kruszywa na drodze dostarczonego pojazdem ciężarowym o ładowności:
o ok. 12 ton - 20 minut pracy sprzętu,
o ok. 16 ton- 30 minut pracy sprzętu,
o ok. 26 ton - 60 minut pracy sprzętu
c) drobne prace koparko - ładowarką (wyrównanie drogi, korytowanie ) wg faktycznej ilości godzin pracy sprzętu.
ZADANIE II : Utrzymanie terenów zielonych -Referat Ochrony Środowiska
Przedmiotowe prace obejmować będą wykonanie usługi transportowej samochodem ciężarowym oraz koparko - ładowarką, przy różnych pracach związanych z utrzymaniem terenów zielonych w tym niwelacja gruntu, Szacuje się, że wykonanie tej usługi następującym sprzętem :
o samochodem ciężarowym w ilości ok. 60 godzin,
o koparko - ładowarką ilości ok. 120godz.,
Powyższe ilości godzin pracy sprzętu sa orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Prace te będą wykonywane sukcesywnie, w zależności od występujących w danym momencie potrzeb. Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych do rozpoczęcia prac należy przystąpić w dniu otrzymania zgłoszenia.
W celu ujednolicenia składanych ofert prosimy o wypełnienie załączonych formularzy ofertowych odrębnych na każde zadanie .

Dokument nr: Rl.7013.3.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia (24.01.2023r.) o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego -segment B Urzędu, sala konferencyjna.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
Wypełnione formularze ofertowe należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki, Ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, pokój nr 16 - sekretariat w terminie do dnia 24 stycznia 2023r. do godz. 12.00.

Wymagania:
3. Opis kryteriów na podstawie, których zostanie dokonany wybór oferty :
Cena oferty - 100 %
Wykonawca składający ofertę cenową składa następujące dokumenty :
- formularze ofertowe odrębne dla każdego z zadań wg załączonego wzoru w zależności od posiadanego sprzętu,
Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą obowiązujące przez okres 2023r. i nie będą podlegać zmianie (waloryzacji ). Podane ilości (tony) do transportu kruszywa i piasku oraz pracy koparko ładowarki są szacunkowe i służą wyłącznie do ustalenia wartości oferty na dzień jej sporządzenia.
W cenie jednostkowej w/w usług należy uwzględnić dojazd sprzętu na wskazane miejsce przez Zamawiającego.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, które będzie zawierała najniższa cenę brutto całej usługi, odrębnie dla każdego zadania ti. nr I i II.
4. Sposób przygotowania oferty:
- wykonawca może złożyć ofertę na każde zadanie, które będą przedmiotem odrębnej oceny,
- oferty należy sporządzić na załączonych formularzach ofertowych,
- oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych w2023r."
- koperta zawierająca ofertę lub oferty winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.
6. Warunki płatności :
Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana wg cen jednostkowych, w okresach miesięcznych w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury.
UWAGA:
Oferty niekompletne (nie zawierające cen jednostkowych przypisanych do wszystkich rodzajów usług - jednostek sprzętowych wymaganych przez Zamawiającego - dotyczy zadania nr I, II ) oraz złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawców ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego na realizację tego zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o złożenie ofert cenowych na załączonych formularzach.
Uwaga : na kopercie zaznaczyć:
" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : tj. 24.01.2023r. godz. 1215"

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Adam Zdanowski Tel. 61/89-25-804,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.