Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
561z dziś
4664z ostatnich 7 dni
16381z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej
ul. Al 600-lecia 90
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
telefon 46-862-99-27 w 107
sekretariat@zkm.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 46-862-99-27
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sukcesywna dostawa materiałów budowlanych.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, materiałów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia prac drogowych realizowanych przez dział drogowy w 2023roku:

Krawężnik betonowy szary 15x30x100 - 60szt

Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100 - 5szt

Obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 400szt

Obrzeże betonowe szare 8x30x100 - 100szt

Płytka chodnikowa 50x50x7 - 20szt

Kostka betonowa HOLAND 10x20x6 szara lub czerwona - 300,0m2

Kostka betonowa HOLAND 10x20x8 szara lub czerwona - 200,0m2

Cement II/B-M V-LL 32,5R - 10,0 ton

Piasek sortowany - 500,0 ton

Piasek pospółka (pod kostkę betonową) - 70,0 ton

Tłuczeń dolomitowy o frakcji 0-31,5 mm - 200,0 ton

Kliniec o frakcji 4-31 mm - 100,0 ton

Grys bazaltowy o frakcji 2-5 mm - 20,0 ton

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie (SMS) lub e-mail.

Dostawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości 10km od granic miasta Sochaczew.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
termin składania ofert 24-01-2023
1Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres

Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

96-500 Sochaczew, Ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do 31.12.2023 roku, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Wymagania:
Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Dostawcy,

Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,
Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

zapewnią dostawę materiałów o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek jeżeli Dostawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10km od granic miasta Sochaczew,

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena - 100%
Rozdział VII. Dokumenty składane przez Dostawcę wraz z ofertą

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

Oświadczenie w zakresie RODO

Wykaz punktów handlowych
Rozdział VIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu -
załącznik nr 3

- wykaz punktów handlowych - załącznik nr 6

Rozdział X. Sposób rozliczenia i warunki płatności.
1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia materiałów i po otrzymaniu faktury VAT.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.