Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa znaków drogowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa znaków drogowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunikacji Miejskiej
ul. Al 600-lecia 90
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
46-862-99-27 w 107
sekretariat@zkm.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 46-862-99-27 w 107
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sukcesywna dostawa znaków drogowych
Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, znaków drogowych wraz z uchwytami mocującymi i śrubami wg poniższego wykazu:

Lp.

Opis

Ilość (szt.)

1
Typ ,,A" - średni - folia typ II

30

2

Typ ,,A" - mały - folia typ I

20

3

B-20 - folia typ II

5

4

Typ ,,B" - mały - foli typ I

30

5

Typ ,,C" - mały - folia typ I

30

6

Typ ,,D" - średni - folia typ I

5

7

Typ ,,D" - mały - folia typ II

10

8

Typ ,,D" - mały - folia typ I

40

9
D-40, D-41

8

10

D-42, D-43

2

11

D-46, D-47

4

12

D-44, D45

10

13
E-17a, E-18a "Sochaczew"

2

14

F-9

1

15

G-1a, G-1b, G-1c, G-1d, G-1e, G-1f

3

16

G-3

1
17

G-4

1

18

T-1

2

19

T-3

2

20

T-6, T-7
2

21

T-21

1

22

T-23b

1

23

T-24

4

24

T-25a, T-25b, T-25c, T-26
3

25

T-27

2

26

T-29

6

27

T-30

10

28

Słupek do wygrodzenia U-12a typu olsztyńskiego
7

29

Wygrodzenie typu olsztyńskiego U-12a

6

30

U-6a, U-6b

4

31

U-6c, U-6d

4

32

U-9a, U-9b

8

33

Słupek U-12c - średnica 120mm
20

34

Słupek U-12b biało-czerwony średnica 60mm

15

35

Łańcuch biało-czerwony długości 2,5m do słupka U-12b

14

36

U-18a - średnica 800mm

2

37

U-18a - średnica 600mm

1

38

Rozpuszczalnik do farb drogowych 5 litrów

3

39

Farba drogowa niebieska 30kg

1

40

Farba drogowa biała 30kg

2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane e-mail.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
termin składania ofert 24-01-2023

1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres:

Zakład Komunikacji Miejskiej, Ul. Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

96-500 Sochaczew, Ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do 31.12.2023 roku.

Wymagania:
Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów, Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Dostawcy, Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

zapewnią dostawę materiałów o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia.

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena - 100%
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Dokumenty składane przez Dostawcę wraz z ofertą

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 3

Oświadczenie w zakresie RODO - załącznik nr 2
2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu -
załącznik nr 3

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.