Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac malarskich w sali szkoleniowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac malarskich w sali szkoleniowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole
Rynek 1A
45-015 Opole
powiat: Opole
andrzej.karbowniczek@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,114891,499dc18cf8b886f99b2ac550a6265960.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac malarskich w sali szkoleniowej OSP w Czarnowąsach, Opole Ul. Wolności 17
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie prac malarskich w sali szkoleniowej budynku ochotniczej straży pożarnej w Czarnowąsach, Opole, Ul. Wolności 17. Powierzchnia ścian do malowania to 360m2. Przedmiotem prac będzie również zabudowa z regipsu nad wejściem do sali. Oferta powinna zawierać cenę brutto materiałów i robocizny.
Termin płatności: przelew 14 dni
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
do postępowań o udzielenie zamówienia o wartości niższej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Ul. Rynek 1A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy urzad@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie .... (temat zamówienia) prowadzonym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Opola.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania danych osobowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania* oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania**.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Opola ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Nr OR-I.0050.631.2020
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 30.12.2020 r.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nazwa pozycji - #1 CPV/Indeks 1 szt. %

Dokument nr: Z23/64709

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,114891,499dc18cf8b886f99b2ac550a6265960.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-01-20 09:00

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
2. Termin płatności przelew 14 dni 0%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Andrzej Karbowniczek
tel:
e-mail: andrzej.karbowniczek@um.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.