Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

WYKONANIE PRACY GEODEZYJNEJ

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

WYKONANIE PRACY GEODEZYJNEJ

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY NOWA RUDA
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel: (+48-74) 8720900
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48-74) 872090
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE PRACY GEODEZYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA USTALENIU GRANIC
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a). obr. Dzikowiec, część dz. nr 98 i 96 - ustalenie granic (załącznik mapowy nr 1).

Dokument nr: GNG.271.3.2023.E

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.01.2023 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia z pkt.1 - 80 dni, licząc od dnia podpisania umowy do dnia przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prawidłowo sporządzonych dokumentów, będących wynikiem przeprowadzonych prac geodezyjnych, objętych zamówieniem (do rachunku/faktury należy dołączyć pozytywny protokół weryfikacji zbiorów danych oraz kopię innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geod. i kart. uzgodnionych ze zleceniodawcą).

Wymagania:
3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE
4. W ofercie prosimy określić: cenę netto i brutto.
5. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena - 100 % .

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) zaparafowany wzór umowy

7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta na zadania pn. opis przedmiotu zamówienia dla zadania z pkt. a), - bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien być numerem właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment) - Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.931).

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Dorota Król - GNG tel.74 872 0916

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.