Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4494z ostatnich 7 dni
17519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa odboi, narożników i kleju

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa odboi, narożników i kleju

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
Fax 44 7257 230
dbutlanski@tcz.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax 44 7257 230
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, Ul. Jana Pawła II 35, zaprasza do złożenia oferty na dostawę odboi, narożników i kleju do położenia na ścianach i na narożnikach ościeży Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznym.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Taśmy ochronne o gr. 1,5 mm-2,0 mm; szerokość: 30 cm; długość 260 m w wersji na klej; kolor: fuksja
2. Narożnik wysokość 1,5m, szerokość (kątownik 50x50); w wersji na klej; kolor: fuksja -
80 szt.
3. klej fix lub równoważny w opakowaniu 4 kg - 40 opakowań

Dokument nr: 70/2022/KO

Składanie ofert:
VI. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.01.2023r. do godz. 10:00.

V. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: dbutlanskii@tcz.com.pl . Oferta musi zostać złożona na załączonych do zaproszenia wzorach dokumentów.
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej opatrzonej zgodnie z wyborem:
a) podpisem zaufanym,
b) podpisem osobistym,
c) podpisem kwalifikowanym,
d) przesyła podpisaną i zeskanowaną ofertę elektronicznie na adres e-mail, o którym mowa wyżej.

Miejsce i termin realizacji:
II. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Płatność: nie mniej niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesiące

Wymagania:
III. Warunki udziału oraz wyboru oferty:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Kryteriami wyboru ofert jest najniższa cena, która stanowi - 100%. Oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu stanowi ofertę najkorzystniejszą.
Jeżeli wpłyną dwie oferty, zawierające taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty z tą samą ceną do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu przedstawiającą najniższą cenę za przedmiot zamówienia.
IV. Oferta dla swojej ważności musi zawierać :
a) Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do zaproszenia - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy tj. KRS lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem),
b) Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do zaproszenia - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy tj. KRS lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem),
c) Zaświadczenie/wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
d) Pełnomocnictwo dla składającego ofertę - jeżeli dotyczy.

VII. Oferty otrzymane po terminie, o którym mowa w pkt. VI - nie będą rozpatrywane.

VIII. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Zamawiający w toku prowadzonego zapytania może zwracać się do Wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty oraz żądać uzupełnienia brakujących dokumentów.

X. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia w terminie do dnia 17.01.2023r. Zapytania otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Zamawiający w każdym czasie dokonać zmiany treści zaproszenia do składania ofert. Jeżeli niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian przez wykonawców zamawiający przedłuża termin składania ofert - jeżeli jest to konieczne

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty lub zakończyć postępowanie na każdym jego etapie jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

XIII. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w postępowaniu.]

XIV. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od terminu przewidzianego na jej złożenie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.