Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
Telefon: (68) 3866009 w 328 Fax: (68) 3846010
r.fijalkowski@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (68) 386600
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Zbąszyniu (4 punkty w tym 3 przejścia dla pieszych).
Zakres konserwacji sygnalizacji świetlnych obejmuje:
Usuwanie drobnych usterek (wymiana zużytych - przepalonych żarówek)
Czyszczenie latarń i soczewek
Konserwacja sterowników i szaf sterowniczych
Objazdy patrolowe punktów sygnalizacji co najmniej dwa razy w miesiącu

Wymiana uszkodzonych mechanicznie elementów sygnalizacji spowodowane przez ,,osoby trzecie", bądź warunki pogodowe (np. wyładowania atmosferyczne) i wymiana uszkodzonych wkładów LED w sygnalizatorze nie są objęte ofertą.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 23.01.2023r do godz. 12.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: r.fijalkowski@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

od 01.02.2023 do 31.01.2023r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

8. Termin związania ofertą 21 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Rafał Fijałkowski tel. 068 3866 009 w 328

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.