Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
733z dziś
4836z ostatnich 7 dni
16553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Badanie sprzętu dielektrycznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Badanie sprzętu dielektrycznego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
agnieszka.stodulska@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1476364,88ccd42a61892fb3aa28889ee98cb099.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie sprzętu dielektrycznego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice-KZP-SA.2112.14.2023
Treść zapytania:
Dzień dobry,
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych zaprasza Państwa do złożenia oferty na ,,Badanie sprzętu dielektrycznego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice". Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr1 - Zakres Przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr2 - Formularz ofertowy
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Badanie sprzętu dielektrycznego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice-KZP-SA.2112.14.2023 1 usługa -
Dodatkowe warunki formalne:
Wynagrodzenie
1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Faktura, o której mowa powyżej wraz z kserokopią protokołu odbioru zostanie przesłana przez Wykonawcę na następujący adres: Grupa ENEA, Centrum Zarządzania Dokumentami, Ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.
3. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4 . Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresemhttps://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea- wytwarzanie/split_payment.pdf . Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. W przypadku niedotrzymania terminów usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia usługi powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich usług określonych w zamówieniu.
6. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, z którym Zamawiający zawrze Umowę lub Zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy/Zamówienia podać numery PKWiU.
Pytania do treści zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca zamieszcza na platformie LOGINTRADE.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Badanie sprzętu dielektrycznego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrownia Kozienice-KZP-SA.2112.14.2023"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z242/323213

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1476364,88ccd42a61892fb3aa28889ee98cb099.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 01- 2023 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
23- 01- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
20- 01- 2023 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1476364,88ccd42a61892fb3aa28889ee98cb099.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Agnieszka Stodulska
tel:
e-mail: agnieszka.stodulska@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.