Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie koncepcji możliwości przebudowy i utworzenia ciągu/ciągów komunikacyjnych dla...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie koncepcji możliwości przebudowy i utworzenia ciągu/ciągów komunikacyjnych dla pieszych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: +48 (71) 784 10 01
katarzyna.popowicz@umw-edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (71) 784 1
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie koncepcji możliwości przebudowy i utworzenia ciągu/ciągów komunikacyjnych dla pieszych (w dwóch wariantach) , pomiędzy budynkami Wydziału Farmaceutycznego (Farmacji) oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) przy Ul. Borowskiej 211 i 213 wraz z niezbędną infrastrukturą m.in.: odwodnieniem, oświetleniem oraz określeniem technologii wykonania i szacunkowego kosztu realizacji.
Założenia:
- wykonanie dwóch propozycji lokalizacji ciągu pieszego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy budynkami Farmacji i USK wraz z niezbędną infrastrukturą, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- określenie zakresu przebudowy istniejących chodników, parkingów i.tp, objętych koncepcją, w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów technicznych.
Ze względu na duży ruch pieszy m.in.: studentów, pracowników, pacjentów pomiędzy budynkami, zasadne jest wyznaczenie prawidłowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych, ponieważ aktualnie piesi skracając sobie drogę przechodzą przez drogi wewnętrzne w sposób nieuregulowany, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia, zarówno dla siebie, jak i pojazdów obsługujących obiekty (np. karetek pogotowia ratunkowego).
W ramach ceny ofertowej, Wykonawca winien uzyskać - w imieniu Zamawiającego - wszelkie niezbędne uzgodnienia dla przyszłego opracowania dokumentacji projektowej, w tym projektu organizacji ruchu.
Załącznik nr 1 - mapa ewidencyjna
Załącznik nr 2 - projekt organizacji ruchu na terenie USK
Załącznik nr 3 - wytyczne do opracowania koncepcji wraz z dokumentacją fotograficzną Sugestią Zamawiającego jest, aby:
a. uwzględnić w projekcie aktualnie wykorzystywane przez pieszych ścieżki i dojścia do obiektów - o ile jest to możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. uwzględnić potrzeby osób z niepełnosprawnościami (w tym m.in.: mających problemy z poruszaniem się, niedowidzących, niedosłyszących),
c. uwzględnić ruch pojazdów obsługujących obiekty, szczególnie karetek pogotowia ratunkowego,
d. wskazać rozwiązania bezpieczne dla wszystkich użytkowników obiektów.

Składanie ofert:
6. Oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę należy składać w siedzibie Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów, Ul. Marcinkowskiego 2-6 nok. 4 A 10 i lub w formie PDF na adres e mail: katarzyna.popowicz@umw-edu.pl
w terminie do 24.01.2023r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 3 miesiące od podpisania umowy

Wymagania:
Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego 1. Okres gwarancji - Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na rozwiązania przyjęte w koncepcji.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w Zaproszeniu,
2) Zostanie złożona po terminie składania ofert.
3) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę",
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
4. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 3.1-3.3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania uzasadnienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.