Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
powiat: buski
tel. 41 3779 800, faks 41 3779 606
przetargi@stopnica.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Stopnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 3779 800, fa
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów wodno-kanalizacyjnych"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ,,DOSTAWA materiałów wodno-kanalizacyjnych ".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w treści formularza cenowego stanowiącego załącznik do Formularza oferty.
Materiały winny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski.

CPV: 44470000-5, 44160000-9, 19520000-7

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna

Składanie ofert:
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

1) pisemnej wg załączonego formularza, w Biurze Obsługi, Urzędu Miasta i Gminy
w Stopnicy, Ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter, lub

2) elektronicznej wg załączonego formularza na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl
nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia do siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej, Wolica 52a, 28-130 Stopnica.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i dotyczy zamówienia związanego z działalnością sektorową prowadzoną przez Zamawiającego.
Ilości zawarte w ,,Formularzu cenowym" są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe poszczególnych towarów stanowiących przedmiot zamówienia mają charakter ryczałtowy (niezmiennym).
Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę produktów oraz ryczałtowej ceny jednostkowej określonej w formularzu oferty.
Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający gwarancji producenta, lecz nie krótszy niż okres minimum 24 miesięcy od daty każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.
5. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

1. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert
2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.