Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
4608z ostatnich 7 dni
16325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mieszanki granitowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki granitowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY CIESZKÓW
UL. GRUNWALDZKA 41
56-330 CIESZKÓW
powiat: milicki
tel.713848182, tel. 71 38 48 102 w. 60
kinga.matusiak@ug.cieszkow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: CIESZKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.713848182, tel.
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Cieszków zaprasza do składania ofert dot. wykonania zamówienia pn.: ,,DOSTAWA mieszanki granitowej (tłucznia) o grubości 0-31,5 mm w 2023 roku na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Cieszków"
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dostawie dla Zlecającego - Gminy Cieszków w okresie do dnia 15.12.2023r. mieszanki granitowej (tłucznia) o grubości 0-31,5 mm z przeznaczeniem na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych.
Usługa obejmuje również transport i rozładunek w/w mieszanki we wskazane przez Zlecającego miejsce na terenie gminy Cieszków, w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zlecającego.
Dostawy kruszywa mają być realizowane sukcesywnie według zgłoszeń Zlecającego w terminie do 3 dni od momentu przekazania telefonicznie lub e-mailem informacji o zapotrzebowaniu.
DOSTAWA tłucznia realizowana winna być w dni robocze w godz.ch od 8.00 do 15;00.
Planowana łączna ilość tłucznia: ok. 800 ton Minimalna jednorazowa dostawa ok. 25 ton (1 transport)
Miejsce dostaw: teren gminy Cieszków, powiat milicki, województwo dolnośląskie
Zasady rozliczeń:
a) dopuszcza się fakturowanie częściowe po częściowym zrealizowaniu dostawy mieszanki
b) wynagrodzenie za dostawę będzie ustalone w wyniku przemnożenia ilości faktycznie dostarczonej mieszanki przez cenę jednostkową 1 tony podaną powyżej
c) rozliczenie będzie następować po dostarczeniu mieszanki granitowej i wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT wraz z dokumentem z kopalni potwierdzającym wagę kruszywa.

Dokument nr: FZ.271.2.1.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 23 stycznia 2023 r.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Cieszków,
ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków tel/fax: 71 38 48 102 adres e-mail: kinga.matusiak@ug.cieszkow.pl

Wymagania:
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
W ofercie należy podać:
> Cenę jednostkową netto w PLN za tonę
> Cenę jednostkową brutto w PLN za tonę
> Warunki płatności - przelew do 14 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej
faktury
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
- cena brutto -100%
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz która uzyska największa liczbę punktów.
2. Cena podana przez Wykonawcę będzie ryczałtem i nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzjelenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1

Kontakt:
Kontakt:
Kinga Matusiak - tel. 71 38 48 102 w. 60 e-mail: kinga.matusiak@ug.cieszkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.