Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi w zakresie prac drogowych, remontów przepustów i wykonywania odwodnień

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi w zakresie prac drogowych, remontów przepustów i wykonywania odwodnień

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul. Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel. 748126374 wew. 26, tel.: 74 8126-327 fax: 74 8126-126
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 748126374 wew.
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2023.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ MINIMALNE WYMAGANIA
a) Przedmiotem wykonania Zadania są usługi w zakresie prac drogowych, remontów przepustów i wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2023,
b) Prace drogowe, z zakresu remontu dróg, remontów, przepustów i wykonania odwodnień, sprzętem mechanicznym (koparko-ładowarką, mini-koparką, samochodem ciężarowym - wywrotką) na terenie Gminy Międzylesie w roku 2023.
c) Baza Wykonawcy winna być zlokalizowana w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego.

Dokument nr: ITiG.271.3.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 24 stycznia godz. 11:15.

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Do godz. 11:00 w dniu 24 stycznia 2023 r.
6. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w sekretariacie z dopiskiem: ,,Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2023", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMINY WYKONANIA
Do 31 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
a) Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
b) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania,
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
d) Ofertę należy złożyć w formie papierowej,
e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
f) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą,
g) Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone,
h) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,
i) Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami,
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT
a) Prace koparko-ładowarką przy utwardzaniu dróg gruntowych i transportu rolnego (korytowanie, profilowanie drogi, plantowanie kruszywa, załadunek ziemi) za 1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto
b) Prace koparko-ładowarką przy remontach przepustów (rozkopanie przepustu, załadunek ziemi, zasypanie przepustu ) za 1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto
c) Mechaniczne kopanie rowów, wykonywanie odwodnień, skarpowanie mini-koparką za 1 roboczogodzinę:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto
d) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy Międzylesie w odległości od 0 km do 10 km:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto
e) Wywóz ziemi i transport kruszywa samochodem ciężarowym do 10 ton za 1 kurs na terenie Gminy Międzylesie w odległości od 10,1 km do 20 km:
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 x 20 %
cena badanej oferty brutto
Liczba ogólna punktów = licz. punkt a) + licz. punkt b) + licz. punkt c) + licz. punkt d) + licz. punkt e)
W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ - ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. c) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. d) Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną każdego z Wykonawców.

Kontakt:
8. INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Informacji na temat postępowania udziela Andrzej Satko - inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 748126374 wew. 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.