Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4420z ostatnich 7 dni
16136z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa konserwacji, naprawy sprzętu, urządzeni sanitarno - hydraulicznych oraz utrzymanie...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa konserwacji, naprawy sprzętu, urządzeni sanitarno - hydraulicznych oraz utrzymanie czystości na zewnątrz posesji

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE
ul. Szpitalna 48
22-100 Chełm
powiat: Chełm
telefon 825653421, fax 825633013
psse.chelm@pis.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 825653421, f
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Chełmie zaprasza do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości bez podatku od towarów' i usług mniejszej niż, 130 000 zł którego przedmiotem jest: usługa konserwacji, naprawy sprzętu, urządzeni sanitarno - hydraulicznych oraz utrzymanie czystości na zewnątrz posesji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmie przy Ul. Szpitalnej 48
Informacje niezbędne do złożenia oferty:
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Do zadań z zakresu usługi konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń sanitarno -hydraulicznych należy:
a. Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych.
b. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego.
c. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, grzejnikach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą: uszczelek, śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, innych elementów - kształtek instalacji.
d. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji c.o. (piony, poziomy, gałązki), grzejników, urządzeń, z ewentualną wymianą rur: piony, poziomy, gałązki.
e. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych na skutek miejscowej niedrożności instalacji (poziomy, piony).
f. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych).
g. Naprawa pojedynczych grzejników z wymianą pojedynczych elementów, wymiana całych zestawów uszkodzonych grzejników.
h. Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej uszczelnianie armatury na sieci wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony ) i udrażnianie rur.
i. Wymiana odcinków rur.
j. Konserwowanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
k. Wykonywanie prac konserwacyjnych w dni robocze dla Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w przypadku gdy czynności utrudniają prawidłową pracę obiektu również poza ww. godz.mi i dniami.
l. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do usuwania awarii, usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 1 godz. od momentu zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem awarii, usterki, uszkodzenia przez zamawiającego.
2. Do zadań z zakresu utrzymania czystości na zewnątrz posesji należy:
a. Zbieranie papierów, plastiku, szkła i innych zanieczyszczeń.
b. Zamiatanie chodników, parkingu i powierzchni utwardzonych (ok. 652 m2).
c. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników i placów przynależnych do nieruchomości (ok. 652 ni2).
d. Odśnieżanie terenu wokół budynku (parking, podjazdy, chodniki ok. 652 m2).
e. Teren wokół budynku musi być odśnieżony przed godziną 7 rano w dni robocze.
f. W razie konieczności posypywanie piaskiem łub środkiem zamiennym.
g. Bieżąca pielęgnacja: koszenie trawników (w zależności od wzrostu trawy), przycinanie krzewów (ok. 3732 rn2).
h. Gromadzenie suchych liści oraz koszonej trawy w workach foliowych w celu ich usunięcia.
3. Wykonawca musi posiadać umiejętności niezbędne do wykonania w/w usług oraz znać warunki BHP i p.poż. przy wykonywanych pracach.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. W każdym miesiącu Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin i nie większym niż 95 godzin.

Składanie ofert:
Ofertę można przesłać pocztą, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: Ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm, z dopiskiem ,,Usługa konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń sanitarno - hydraulicznych oraz utrzymanie czystości na zewnątrz posesji"
do dnia 24.01.2023 r. do godz. 12;00 .
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 24.01.2023 r. do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA: Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres od 01.02.2023 do 31.12.2023 roku.

Wymagania:
II. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wyplata wynagrodzenia, następować będzie na podstawie sporządzonego i przekazanego Zleceniodawcy rachunku lub faktury w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca za wykonanie usługi, przelewem bankowym bezpośrednio na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wykonaniu usługi.
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formulami pn. ,,Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr l do niniejszego zaproszenia.
3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANI A OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
4. W przypadku ofert składanych osobiście lub kurierem, liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Informacje o wyniku postępowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.pssechelm.bip.gov.pl.
V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert tj. ceną - cena 100%.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę brutto. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia.
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wypełniony formularz ofertowy.załącznik nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę Załącznik nr 3
4. Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 4

Kontakt:
VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Magdalena Magryta tel .82 565 34 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.