Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
Tel. (43) 678-43-66, fax. 43 678-43-66
biuro@mpwik-poddebice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (43) 678-43-66,
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na ,, Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. "
1. Działając poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć:
o w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: ,,Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." w terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 6, osobiście lub pocztą,
o pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl w tytule: ,,Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." w terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zadania - sukcesywnie na podstawie zleceń zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Wymagania:
4. Wymagania ogólne zamawiającego:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ważną i z najniższą ceną zostanie zawarta umowa wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia.
5. Kryterium wyboru oferty: - cena -100%
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania zamawiającego zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie cena netto, a w przypadku podmiotów niebędących płatnikami podatku VAT cena brutto. Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym i ilości prac faktycznie wykonanych.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty.
a) zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) oświadczenie - załącznik Nr 2.
c) parafowany projekt umowy - załącznik Nr 3.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,-

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(43)6784366, osoba do kontaktu: Michał Srogosz.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.