Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Badanie stanu technicznego obudowy szybiku podsadzkowego przy szybie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Badanie stanu technicznego obudowy szybiku podsadzkowego przy szybie

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel. (32) 718 57 58,, tel. 32 718 52 92. tel. 32 718 50 00
jchachula@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 718 57 58,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie stanu technicznego obudowy szybiku podsadzkowego przy szybie "Aniołki" w JSW S.A.
KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.

Dokument nr: 227/2022/KSz, PS-5.04-Z02

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert: 24.01.2023 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
Data składania ofert: 24.01.2023 r. do godz. 9:30
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
a) w formie pisemnej - zabezpieczoną w zamkniętej kopercie, a na kopercie Wykonawca
umieszcza informację: ,,Oferta do postępowania nr 227/2022/KSz na badanie stanu technicznego
obudowy szybiku podsadzkowego przy szybie "Aniołki" w JSW S.A. KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Knurów."
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi poniżej załącznikami na adres: JSW S.A.
KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój
nr 104.
b) w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze
wszystkimi koniecznymi elementami.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej jchachula@jsw.pl. Tytuł wiadomości
e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania nr 227/2022/KSz.
c) w formie elektronicznej w formacie plików pdf obejmujących treść oferty, podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej jchachula@jsw.pl. Tytuł wiadomości
e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania nr 227/2022/KSz.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Uwaga!: Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych (licytacja / negocjacje) może nastąpić
w dniu otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
IV. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawców / osoby trzecie.
V. Dokumenty lub oświadczenia, składane wraz z ofertą:
a) Wypełniony druk ,,FORMULARZ OFERTOWY,, będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
b) Oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy
dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru
handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
str. 1Biuro Zarządu JSW S.A.
VII. Termin płatności: do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
VIII. Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%.
IX. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowania.
X. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
XI. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają pracownicy KWK ,,Knurów -
Szczygłowice":
?
?
informacje techniczne: Adam Ratajczak - nr tel. (32) 718 57 58,
informacje nt. procedury postępowania: Jędrzej Chachuła - nr tel. 32 718 52 92.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.