Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
380z dziś
4485z ostatnich 7 dni
16202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi dostępu do internetu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi dostępu do internetu

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie
al. ,,Solidarności" 127
00-898 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 440 42 12, fax.: 22 440 50 42
rzp@warszawa.so.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 440 42 12,
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Sąd Okręgowy w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do internetu na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi dostępu do internetu w budynkach przy Ul. Płockiej 9 w Warszawie oraz Ul. Złotej 81A w Warszawie.
Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie:
1. instalacji łącza internetowego w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 29 stycznia 2023 r.,
2. świadczenia usługi dostępu do internetu przez okres 24 miesięcy od dnia 30 stycznia 2023 r., przy czym zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w zakresie usług stanowiących przedmiot niemniejszego zamówienia, świadczonych dla jednostek budżetowych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 umów w zakresie świadczenia dostępu do internetu dla jednostek budżetowych.

Dokument nr: SZP-26-3/23

Składanie ofert:
Potwierdzeniem zainteresowania wykonaniem przedmiotowego zamówienia będzie przesłanie oferty, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma, w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. godz. 10;00.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną na adres: rzp@warszawa.so.gov.pl w formie skanu, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, w związku z powyższym oferta składana w ramach tego postępowania nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawca podpisujący umowę odręcznie zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał oferty wraz z załącznikami, o ile dokumenty te nie zostały złożone uprzednio w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, zgodną z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający informuje, że projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, może ulec zmianie dokonanej przez Zamawiającego.
Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie zastrzega, że w przypadku, gdy w odpowiedzi na przeprowadzane rozeznanie rynku oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie, a przed zatwierdzeniem udzjelenia zamówienia może być ona, w wyjątkowych sytuacjach, przyjęta do badania i oceny, w szczególności, gdy zachodzą przesłanki ekonomiczne. Ze względu na przesłanki ekonomiczne dopuszczalne jest również negocjowanie ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a której cena przekracza szacunkowy koszt zamówienia.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia obowiązującego i stosowanego u niego regulaminu świadczenia powszechnie dostępnych usług dostępu do sieci Internet, o którym mowa w projekcie umowy. Dokument ten będzie stanowił załącznik do umowy.
Termin ważności oferty: min. 30 dni.

Kontakt:
Informacje odnośnie niniejszego postępowania można uzyskać pod nr tel. 22 440 42 12

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.