Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądów i pomiarów w obiektach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów i pomiarów w obiektach

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI m.st. WARSZAWY w DZIELNICY WOLA
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./fax. 22 636 70 45
mbartosiak@osirwola.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 22 636 70
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola z siedzibą w Warszawie
zaprasza Państwa do złożenia oferty na: ,,Wykonanie przeglądów i pomiarów w obiektach OSiR Wola w 2023 r {nr postępowania l/ZC/OSiR/2023).
I. Przedmiot zamówienia jest: Wykonanie przeglądów i pomiarów w obiektach OSiR Wola w 2023 roku wg. załącznika do niniejszego zapytania pn. ,,Tabela obowiązkowych przeglądów i pomiarów w obiektach OSiR WOLA w 2023 r".
II. Warunki stawiane Wykonawcom: przez cały czas trwania umowy wykonawca gwarantuje, że z najwyższą starannością i dbałością przeprowadzi badania, przeglądy i pomiary stanu technicznego i przydatności obiektów do użytkowania zgodnie z harmonogramem oraz aktualną wiedzą techniczną w zakresie koniecznym do dokonania wpisów w Książce Obiektu Budowlanego.

Dokument nr: l/ZC/OSiR/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
VII. Ofertę należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23 stycznia 2023 r. do godz. 12.00, w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: OSiR Wola Ul. Esperanto 5,01-049 Warszawa;
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: mbartosiak@osirwola.pl

Miejsce i termin realizacji:
tli. Termin realizacji zamówienia: 31.01.2023 - 30.11.2023 r.
IV. Miejsce realizacji zamówienia: obiekty OSiR Wola
o Pływalnia Foka, Ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa;
o Pływalnia Nowa Fala, Ul. Garbińskiego 1,01-122 Warszawa;
o Pływalnia Delfin, Ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa;
o Hala sportowa Reduta, Ul. Redutowa 37,01-106 Warszawa;
o Hala sportowa Koło, Ul. Obozowa 60,01 - 423 Warszawa.
V. Szczegółowy harmonogram prac znajduje się w załączniku.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia Zapytania.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie Formularzowi oferty określonemu przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty która:
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
b) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu.
W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.