Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup pieców pokojowych stalowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup pieców pokojowych stalowych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
przetargi@zgm.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 287 29 81, t
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę:
,,Zakup 40 szt. pieców pokojowych stalowych o wydajności oraz emisji spalin zawartych w projekcie Unii Europejskiej ECODESIGN 2022, dla budynków Gminy Piekary Śląskie, wraz z dostawą i rozładunkiem."
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zakup pieców pokojowych o mocy cieplnej 4,0 - 7,50 kW
b) dopuszczalny opał: drewno lub brykiet drzewny
c) dostawę pieców do magazynu znajdującego się przy Ul. Gen. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich,
3. W cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania.

Dokument nr: ZGM/NZ-263-15/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać mailem na adres mailowy: przetargi@zgm.plekary.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2023 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 17.03. 2023 r.

Wymagania:
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, spełniającą wymagania określone w zapytaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy.
8. W związku z art. 7 ust 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w Ustawy.
Oferta winna zawierać:
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
3. Oświadczenie, że oferowane piece posiadają wymagane atesty, certyfikaty.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.