Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4420z ostatnich 7 dni
16136z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa filtrów do central wentylacyjnych w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa filtrów do central wentylacyjnych w budynku

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Dział Techniczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel./fax. 32/271-87-71
techniczny@sccs.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 32/271-87-
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów do central wentylacyjnych w budynku A+, B i C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
III. Wymagania związane z wykonaniem:
Szczegółowe informację zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.

Składanie ofert:
IV. Oferta.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2023r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną na adres mailowy techniczny@sccs.pl (skany) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym ,,B" Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącym się przy Ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Technicznym (pokój nr 2C19) na formularzu oferty w formie pisemnej.
2. Oferta składana w drodze elektronicznej winna być zaszyfrowana. Kod do odszyfrowania winien być przesłany na adres techniczny@sccs.pl w dniu 20.01.2023r. między godziną 9;00 a 11;00. Brak przesłania hasła do odszyfrowania jest równoznaczny z odrzuceniem oferty.

Wymagania:
3. Formularz oferty musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć:
a) potwierdzenie spełniania wymagań normy ISO 16890 na wszystkie filtry.
b) atest Państwowego Zakładu Higieny na wszystkie filtry.
5. Niespełnienie któregoś z wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
6. Kryteria oceny:
- 100% - cena
V. Tryb postępowania:
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert - zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
3. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się za niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w IWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
7. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.