Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę elementów wyposażenia stoiska

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę elementów wyposażenia stoiska

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
powiat: Olsztyn
T: +48 89 521 94 00 F: +48 89 521 94 09
zakupy.dsi@warmia.mazury.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: T: +48 89 521 94 00
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę elementów wyposażenia stoiska na potrzeby działań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa elementów wyposażenia stoiska na potrzeby działań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Dokument nr: SI-II.2601.4.2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 24-01-2023 15:00:00
Wycenę należy przesłać na adres mailowy: zakupy.dsi@warmia.mazury.pl w terminie do 24 stycznia 2023 r. do godz. 15:00.

W tytule wiadomości proszę o wpisanie nr sprawy: SI.II.2601.4.2023.

Wymagania:
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z prośbą o informację dot. szacunkowych kosztów dostawy oznakowanych elementów wyposażenia stoiska szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 (SOPZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Wycena musi zawierać wszystkie koszty realizacji usługi (projekty, nadruk) oraz koszt dostawy elementów wyposażenia stoiska na adres w Olsztynie wskazany przez Zamawiającego. W tym celu proszę o wypełnienie, podpisanie i odesłanie formularza szacowania wartości zamówienia, który stanowi załącznik nr 2.

UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy zbadaniu rynku.
Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumowaniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna - art. 13 RODO.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko - Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
3) Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytania cenowe, potencjalnych wykonawców i wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z szacowaniem wartości zamówienia nr SI-II.2601.4.2023 oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.
Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 69/1158/16/V z dnia 27.12.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała dostępna jest na stronie BIP: https://bip.warmia.mazury.pl w zakładce Akty prawne.
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony wykonawca.
4) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasadny postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
? 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych wykonawców),
? obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie.
Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
6) Potencjalnemu wykonawcy i/lub wyłonionemu wykonawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nie przysługują natomiast poniższe prawa:
a) prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział postępowaniu i zawarcie umowy.
8) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt:
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: u.dargiewicz@warmia.mazury.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.