Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
223z dziś
4328z ostatnich 7 dni
16044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja projektu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Realizacja projektu

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56 02, tel. 022 556 56 70
bozena.bednarczyk@warszawa.rdos.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 556-56-00,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja projektu "Ochrona gniazd bociana białego Ciconia ciconia na obszarze woj. mazowieckiego", którego elementem jest:
1) postawienie 6 drewnianych słupów wolnostojących wraz z platformą gniazdową, podporami i wieńcem wiklinowym, osadzonych na szczudle betonowym za pomocą metalowych obejm, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zdjęcie starych zagrożonych gniazd bociana białego oraz wymoszczenie wnętrza platform materiałem ze starych gniazd;
2) wykonanie i montaż 1 platformy metalowo-drewnianej z wieńcem wiklinowym, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na słupie linii energetycznej lub drzewie oraz wymoszczenie jej materiałem ze starego gniazda;
3) wykonanie i dostarczenie 5 platform metalowo-drewnianych z wieńcem wiklinowym przeznaczonych do montażu na słupach linii energetycznej, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
4) konserwacja 3 gniazd polegająca na zmniejszeniu masy gniazda
- w miejscowościach położonych na terenie woj. mazowieckiego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.

Dokument nr: WPN-I.261.5.2023.BB

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 12:00.
Oferty z podaniem ceny jednostkowej poszczególnych elementów wyszczególnionych w punkcie 1-4 opisu przedmiotu zamówienia oraz ceny łącznie netto i brutto, należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bozena.bednarczyk@warszawa.rdos.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 marca 2023 r.

Wymagania:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Przyjęte kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena - waga 100%.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać niezbędną do realizacji zadania wiedzę, doświadczenie oraz dysponować odpowiednim sprzętem. W tym celu musi wykazać, że wykonywał usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i potwierdzić ten fakt, co najmniej dwoma referencjami lub kopiami protokołów odbioru stwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku gdy Wykonawca świadczył już Zamawiającemu usługi tego rodzaju nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
Warunki postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania oraz odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający, wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835).
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych uprawnień wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz uzyskała wpis do rejestru EMAS. W związku z powyższym od Wykonawcy oczekujemy zapoznania z Polityką Środowiskową naszego urzędu dostępną na serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a w trakcie realizacji umów respektowanie obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Główny Specjalista Bożena Bednarczyk tel. 022 556 56 70.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.