Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup blach powlekanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup blach powlekanych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7604
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70298/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7604
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup blach powlekanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa blach powlekanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, z podziałem na 3 Części, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Formularzu RFX.
2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia i wpływ możliwych odchyłek wymiarowych na ilość wyrażoną w jednostce miary, dopuszcza się dostawy odchylone od ilości zamówionej max. o +/-5% w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dostawę taką traktuje się jako zgodną z zamówieniem, a różnicę rozlicza się według cen jednostkowych odpowiednich dla przedmiotu Zamówienia.
3. Oferty równoważne: Zamawiający w zakresie Części 1 i 2 dopuszcza oferowanie stali gatunku równoważnego pod warunkiem że gatunek równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne określone w normach wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr, zamiennie do określonego w Opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaproponowania równoważnego gatunku materiału, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia gatunku stali równoważnego w Formularzu ofertowym (RFX) wraz podaniem jego nazwy i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
Zamawiający w zakresie Części 3 nie dopuszcza oferowania stali gatunku równoważnego do wyspecyfikowanego w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
6. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Formularzu RFX.
6.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
6.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
6.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie;
6.5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego Zamówienia na każdą Część.
7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt 17.9 SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/01479/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
17-03-2023 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70298/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
17-03-2023 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego - G011.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Sposób składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikiem.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pawłowska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Katarzyna.Pawlowska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7604

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.