Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4950z ostatnich 7 dni
21472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bychawa
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
powiat: lubelski
tel. 81 566-00-04, fax. 81 566-00-48
um@bychawa.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bychawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 566-00-04, f
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów
mostowych na terenie Gminy Bychawa".
IV. Opis przedmiotu zamówienia, wskazanie lokalizacji, istotne postanowienia umowy:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie aktualizacji ewidencji dla około 98 km dróg gminnych i obiektów mostowych na
terenie gminy miejsko-wiejskiej Bychawa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Z 2005r. Nr 67, poz. 582).
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Inwentaryzację terenową dróg w zakresie parametrów technicznych, wyposażenia
i zagospodarowania, a w szczególności:
? kilometraż dróg,
? szerokość jezdni,
? szerokość korony drogi,
? rodzaj nawierzchni,
? szerokość pobocza,
? chodnik,
? zatoki autobusowe i postojowe,
? oznakowanie pionowe i poziome,
? bariery,
? obiekty przydrożne.
b) Inwentaryzację obiektów mostowych (mosty, wiadukty, tunele) na terenie gminy
Bychawa, a w szczególności:
? rodzaj,
? nośność,
? wysokość,
? szerokość,
? długość,
? materiał konstrukcji podpór,
? materiał konstrukcji pomostu.
c) Wykonanie objazdu dróg i założenie dziennika objazdu.
d) Dostarczenie programu komputerowego umożliwiającego samodzielne prowadzenie,
edytowanie i aktualizowanie ewidencji dróg gminnych z bezterminową licencją oraz
wprowadzenie w nim danych z przeprowadzonej inwentaryzacji.
e) Przeszkolenie pracowników z zakresu użytkowania dostarczonego programu
informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg.
f) Aktualizację książek drogi oraz książek obiektu mostowego w formie papierowej
i elektronicznej z wprowadzeniem wszystkich danych wymaganych przepisami.
g) Raporty i wykazy zbiorcze.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia:
a) ewidencja dróg obejmuje około 98 km dróg gminnych (67 odcinków dróg),
b) ewidencja obiektów mostowych obejmuje 4 obiekty,
c) zamawiający udostępni istniejącą ewidencję dróg założoną w 2004 r.,
d) wykaz dróg gminnych objętych ewidencją dróg znajduje się w załączniku nr 2 do
niniejszego zaproszenia,
3. Prace inwentaryzacyjne powinny być przeprowadzane w granicach pasa drogowego.
4. W przypadku braku wystarczających środków w budżecie Zamawiającego postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione.

Dokument nr: GPK.272.2.37.2023

Składanie ofert:
VII. Miejsce, termin oraz forma składania ofert - ofertę należy złożyć w formie pisemnej
elektronicznie albo faxem na dołączonym formularzu oferty do dnia 16.03.2023 r. do
godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia - 60 dni od dnia podpisania umowy/zlecenia;

Wymagania:
VI. Opis kryteriów wyboru oferty - kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena -
przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny
z wymaganiami zamawiającego.
VIII. Informacje dodatkowe:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 22.03.2023 r.,
b) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni
od daty otrzymania informacji o wyborze oferty,
c) rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo przelewem w
terminie 21 dni od daty doręczenia faktury/rachunku wystawionej/go w oparciu
protokół odbiory końcowego potwierdzającego wykonanie zamówienia bez wad.

Kontakt:
II. W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Rafał Kot,
e-mail: oze@bychawa.pl, tel. 81 566-00-04 wew. 21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.