Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Monitoring systemu przeciwpożarowego parkingu podziemnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Monitoring systemu przeciwpożarowego parkingu podziemnego

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 616 70 75,, Tel. (12) 616 71 76, 48 12 61 67 000
ppiskorz@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 616 70 75,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Monitoring systemu przeciwpożarowego parkingu podziemnego przy Muzeum Narodowym przy Al. Adama Mickiewicza w Krakowie"

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2023 do godz. 10:00
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres ppiskorz@zdmk.krakow.pl, sekretariat@zdmk.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez 24 miesiące

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.Formularz oferty - wg. zał. nr 1
Przekazywanie zapytań do treści niniejszego zaproszenia, dokumentów i oświadczeń może nastąpić za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
3. Komunikacja ustna (np. telefoniczna) dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia oraz warunków udziału w postepowaniu.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 60 %

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty
SR - szybkość reakcji - 40 %

Sposób oceny :

Zaproponowany czas na podjęcie działania - 4 h - 20 pkt
Zaproponowany czas na podjęcie działania - 8 h - 0 pkt

N = C+SR

gdzie:
N- łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
SR - ilość punktów badanej oferty w kryterium szybkość reakcji

Za nie wskazanie proponowanego czasu na podjęcie działania w formularzu oferty, oferta nie otrzyma dodatkowych punktów w tych kryteriach oceny oferty.

W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, najdłuższy czas na podjęcie działania celem realizacji zgłoszenia

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
VIII. UMOWA

1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zaproszenia.
2. W przypadku wykonawców występujących jako konsorcjum Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał przedłożenia przez wykonawcę umowy konsorcjum regulującej zasady współpracy oraz wzajemnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz ZDMK.
1. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 1 miesiąc.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Przemysław Piskorz - Dział Utrzymania Infrastruktury Teletechnicznej tel. (12) 616 70 75, mail: ppiskorz@zdmk.krakow.pl Emilia Pawlica - Dział Utrzymania Infrastruktury Teletechnicznej Tel. (12) 616 71 76, mail: epawlica@zdmk.krakow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.