Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
TEL. 84 677 23 00, FAX 84 639 30 54
inwestycje@zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 84 677 23 00, F
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35 kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego przy Ul. Szczebrzeskiej nr 102 w Zamościu, działka nr 14/41 ark. 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zamość".
Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia
Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35 kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem na terenie ZSP nr 5 przy Ul. Szczebrzeskiej nrl02 w Zamościu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków Wykonawrcy został opisany w załączniku Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Wykaz Obowiązków i Zakresu Czynności Wykonawcy. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2. Załącznik nr 4 - mapa przewidywanej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej.

Dokument nr: IM-ZP.7013.4.2.2022.ZN

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16 marca 2023r. do godz. 12.00 w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta Zamość, Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych, Ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość, lub
2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@zamosc.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - 30 czerwca 2023r.

Wymagania:
3. Warunek udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykaże się wykonaniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i zakończonej w terminie co najmniej jednej usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp. Wykonawca załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wyctane" nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Jako ,,zakończenie realizacji usługi" należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanego zadania do oddania przez Wykonawcę i odebrania go bez uwag przez Zleceniodawcę
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP wykonawcy,
4) REGON wykonawcy,
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres gwarancji,
8) warunki płatności,
9) inne, istotne warunki wykonania zamówienia (należy wskazać jeżeli sq wymagane),
10) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie i sposób oceny
1) Kryteria oceny ofert: cena.
Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryterium cena = 100%,
2) Znaczenie ceny ofert: 100 %.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
10. Integralną część zapytania ofertowego stanowią załączniki

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Nizioł, tel. 84 677 23 36,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.