Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana istniejącego ogrodzenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana istniejącego ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Animex Foods sp. z o.o
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 668 193 289
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,25f60526eb65e0ba444097867729cfcf.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 668 193 289
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - Wymiana istniejącego ogrodzenia - Wytwórnia Pasz w Grodkowie.

Treść zapytania

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: Wymiana istniejącego ogrodzenia.

Zakres:

Wymiana istniejącego ogrodzenia które przez wiele lat nie było konserwowane. Zawansowana korozja spowodowała zniszczenie elementów ogrodzenia które nie kwalifikują się do naprawy, renowacji.

W tej sytuacji rekomenduje się wymianę na ogrodzenie z prefabrykowanych paneli żelbetowych(wykonanie przemysłowe) o wymiarach 50 x 200 cm, wysokość ogrodzenia 200cm, długość ogrodzenia 150m

Usługa ma obejmować;

demontaż obecnego ogrodzenia (zdjęcie stalowej siatki, usunięcie słupków ogrodzeniowych, wyburzenie podmurówki)

dostawę nowego ogrodzenia do WP w Grodkowie

przygotowanie terenu pod montaż nowego ogrodzenia(równanie powierzchni)

montaż nowego ogrodzenia

wywóz powstałych w czasie prac odpadów
Produkty
Produkt Ilość Jednostka miary
1. Wymiana istniejącego ogrodzenia 1 szt.

Dokument nr: Z222/8565/1/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,25f60526eb65e0ba444097867729cfcf.html

Data rozpoczęcia: 2023-03-10 14:00:00 Data zakończenia: 2023-03-17 12:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-03-17 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce: Wytwórnia Pasz Agri Plus w Grodkowie, Ul. Wrocławska 61, 49-200 Grodków

Termin dostawy, montażu 27.04.2023

Wymagania:
Wymagania;

Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac

Aktualne szkolenia BHP

Zakup we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

Przygotowanie harmonogramu realizacji prac, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie, odszukanie istniejących granic działek po stronie Zamawiającego(usługa geodezyjna).

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak

3. Warunki wymagane od oferenta:

Zgodnie z wytycznymi.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Brak

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Zgodnie z wytycznymi

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

Waluta:
PLN
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

1. Odbyta wizja lokalna

Dodatkowe warunki formalne:

-

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 90%
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe - 10%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Ławniczak, Dominik
tel:

Osoba do kontaktu: Maciej Padrok +48 668 193 289

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.