Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dobór , dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dobór , dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejących sieciach elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695-60-12
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 695-60-12
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejących sieciach elektroenergetycznych obejmujących poniższe liczniki PPE :

Lp.
Adres nieruchomości
numer PPE
numer licznika
1
Warszawa pl. Bankowy 3/5
590380100000577485
Licznik nr 3314930
2
Warszawa pl. Bankowy 3/5
590380100000587781
Licznik nr 3315331
3
Warszawa pl. Bankowy 3/5
590380100000005889
Licznik nr 4185302
4
Warszawa pl. Bankowy 3/5
590380100000473480
Licznik nr 54285744
5
Warszawa Al. Solidarności 81
590380100000587750
Licznik nr 3315180
6
Warszawa Ul. Krucza 5/11
590380100001104451
Licznik nr 3240892
7
Siedlce Ul. Piłsudskiego 38
PL_ZEWD_1464001528_09
Licznik nr 790306
8
Płock Ul. Kolegialna 15 09-402
590243871016652000
Liczni nr 58001518
9
Ciechanów Ul. 17 Stycznia 60
590243872015612221
Licznik nr 97568905

oraz sprawdzenie i naprawa istniejących urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejącej sieci elektroenergetycznej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alejach Jerozolimskich 28.
2) zakres świadczenia usługi
a) Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejącej sieci elektroenergetycznej dla PPE objętych przedmiotem zamówienia
b) Analiza kosztów i strat za okres 12 miesięcy z tytułu obciążenia sieci energią bierną pojemnościową , dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzeń w celu kompensacji mocy biernej wraz z ich montażem.
c) Wykonanie niezbędnych pomiarów i analiz dla prawidłowego dokonania doboru i dostawy urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej spełniających wymagania w zakresie niezawodności pracy każdego układu.
d) Dostawę niezbędnych urządzeń i okablowania wraz w wykonaniem prac adaptacyjnych i montażu nowych urządzeń do kompensacji mocy biernej.
e) Montaż urządzeń zapewniających zredukowanie w wysokości minimum 90 % kosztów energii biernej pojemnościowej w stosunku do tych samych osztów ponoszonych przez Zamawiającego przed zamontowaniem układu kompensacji dla PPE objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku nieosiągnięcia celu niniejszego postępowania Wykonawca na własny koszt dokona doboru i wymiany urządzeń.
f) Wykonanie przez wykonawcę prób technicznych, pomiarów, badań, testów urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej objętych przedmiotem zamówienia.
g) Przekazanie do odbioru urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanej przez osobę posiadającą ważne uprawnienia wraz wymaganymi: schematami podłączeń urządzeń, dokumentacją urządzeń, licencjami, certyfikatami.
h) Przeprowadzenie szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej.
i) Demontaż i utylizację urządzeń i materiałów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.
j) Zmiana zakresu prac oraz ewentualny wzrost kosztów wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie ponosi Wykonawca.
k) Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia, koszty gwarancji i przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Dokument nr: BOU-VI.2512.85.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 17 marca 2023 r. do godz. 1000, drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Okres na jaki Zamawiający zamierza zawrzeć zlecenie:
30 dni od daty otrzymania zlecenia

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
1) cena - 100%
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę będzie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Złożenie oferty powinno zostać poprzedzone wizją lokalną wraz z niezbędnymi pomiarami po uprzednim kontakcie telefonicznym z Zamawiającym, w celu sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych dla prawidłowej wyceny prac, zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami technicznymi obiektu oraz miejscem, w którym będą wykonywane prace.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
Oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje, świadectwa, certyfikaty oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, niezbędnym do realizacji zakresu zamówienia.

VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza prawo do:
a) negocjowania oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty,
b) odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyny,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny,
d) dokonania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym przed upływem składania ofert, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Anna Górska, nr tel. 22 695-60-12, adres e-mail: bou@mazowieckie.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.