Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie koncepcji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, programu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie koncepcji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego i szacunkowego kosztorysu

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
ul. Rakowiecka 37A
02-521 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226408516, 22 640-85-11
bkw@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 226408516,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie koncepcji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego i szacunkowego kosztorysu

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji realizacji zamierzenia inwestycyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), zwanego dalej ,,PFU", i szacunkowego kosztorysu, dla planowanego zakresu rzeczowego polegającego na:
1) dostosowaniu pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku siedziby zamawiającego do potrzeb Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;
2) przebudowie pomieszczeń recepcji i wejścia głównego znajdującego się na parterze budynku w sposób poprawiający ich bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki określono w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2.

CPV: 71240000-2

Składanie ofert:
Data składania ofert:

17-03-2023 12:00
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 17 marca 2023 r. do godz. 12:00,
2. Miejsce składania ofert: pocztą elektroniczną na adres e-mail: bkw@sw.gov.pl oraz do wiadomości: Grzegorz.Romanowski@sw.gov.pl , Krystian.Sitkowski@sw.gov.pl ,

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),
2) posiadają (minimum 5 lat) stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
3) posiadają w zespole projektowym projektantów i rzeczoznawców w zakresie odpowiadającym przygotowaniu i opracowaniu projektu koncepcyjnego, zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego,
4) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

VI. Kryteria oceny ofert
1. Cena, waga kryterium: 80%,
2. Termin realizacji zamówienia, waga kryterium: 20%.
3. Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się nw. dokumenty:
1) zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2),
3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3),
4) formularz cenowy (załącznik nr 4),
5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.1.2) - V.1.4) (załącznik nr 5),
- dokumenty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy,
6) stosowne pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.