Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup siatki cieniującej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup siatki cieniującej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 2516
Daniel.Klimczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70272/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 2516
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup siatki cieniującej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa siatki cieniującej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów szczegółowo określonej w pkt. 3.2 zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3.2. SWZ.
3. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkt równoważny.
6. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres tożsamy z gwarancją producenta.
7. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/01832/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
16-03-2023 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/70272/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
16-03-2023 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5.1.1. SWZ.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
2. Zamawiający wyklucza z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia niepublicznego Wykonawcę w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w pkt. 5.1.1.1, 5.1.1.2 oraz 5.1.2.1-5.1.2.4 SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć nw. oświadczenia:
3.1. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.1 SWZ;
3.2. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.2 SWZ.
4. W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie:
4.1. drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej SWPP2 - ,,Systemu
Zakupowego GK PGE";
4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami powinna być złożona poprzez platformę zakupową SWPP2, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt. 6 SWZ.
6. Zamawiający oceni złożone oferty poprzez sprawdzenie prawidłowości ich sporządzenia pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego w treści SWZ.
7. Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę kierując się kryterium:
cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100 % (1% = 1 punkt).
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 12.2. SWZ, po przeprowadzonych negocjacjach. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu z zastrzeżeniem pkt. 12.8 SWZ. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców i nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu i warunków realizacji zamówienia będących podstawą złożenia oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca potwierdza wynegocjowane warunki za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub pisemnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania w całości lub części bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Daniel Klimczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Daniel.Klimczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 2516

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.