Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sędziszów
Ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
powiat: jędrzejowski
um@sedziszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sędziszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego na potrzeby utworzenia oddziału żłobkowego
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Opis stanu istniejącego
Zamierzenie dot. budynku wolnostojącego, podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego o prostokątnej formie. Budynek nr 8A zlokalizowany na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie położony na działce nr geod. 162 obręb 0001 Sędziszów. Budynek został pierwotnie przewidziany na żłobek dwu oddziałowy na parterze oraz trzech oddziałowe przedszkole zlokalizowane na piętrze budynku.
Budynek został wybudowany w roku 2019. W trakcie pierwszego etapu budowy wykonano roboty wykończeniowe w obrębie podpiwniczenia parteru oraz zewnętrzne w tym zagospodarowanie terenu. Po tym etapie robót Zamawiający uzyskał pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu i uruchomił dwuoddziałowy żłobek na parterze.
Link do postępowania przetargowego zawierającego dokumentację projektową:
https://bip.sedziszow.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1715-846
W 2020 r. zamawiający dokonał zmiany pozwolenia na budowę i na piętrze w części zachodniej budynku
utworzony został Klub Seniora.
Link do postępowania przetargowego zawierającego dokumentację projektową:
https://bip.sedziszow.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1715-1104
W 2021 zostały wykonane roboty wykończeniowe we wschodniej części piętra budynku zakończono budowę i uruchomiony został oddział przedszkolny.
2.2. Opis przedmiotu Zamówienia:
a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego tj. pomieszczeń 109 i 110, z połączenia których Zamawiający ma zamiar utworzyć pomieszczenie na oddział żłobkowy dla min. 16 dzieci
b) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz, w tym m.in. jeśli konieczne uzgodnienie dokumentacji z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym oraz w przypadku stwierdzenia konieczności polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z art. 71 ust. 2a Prawa Budowlanego
c) przygotowanie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, dokumentacji wraz
ze stosownym wnioskiem
d) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót
e) opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego
f) opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym zestawienia niezbędnego wyposażenia i ujęcia w kosztorysie
g) opracowanie (aktualizację) planu ewakuacji
h) pełnienie nadzoru autorskiego
Zakres dokumentacji powinien obejmować poza pom. 109 i 110 wykonanie robót wykończeniowych
w pom. 114, 115 i 116.
Zamawiający wymaga, aby :
a) dokumentacja branży elektrycznej uwzględniała:
o wykonanie instalacji w obrębie ww. pomieszczeń wraz z zasilaniem z rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego
o rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego poprzez objęcie nim m.in. sali zajęć dla dzieci, korytarza, klatki schodowej
o rozbudowę istniejącej na obiekcie instalacji domofonowej z kontrolą dostępu z nowo utworzonej sali żłobka
b) dokumentacja instalacji sanitarnych ponad standardowe elementy powinna przewidywać wykonanie klimatyzacji w obrębie Sali oddziału żłobka
Dokumentacja winna być opracowana w sposób zgodny z:
o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
o Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204 t.j. z dnia 2023.01.30)
o Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz.U.2019.72 t.j. z dnia 2019.01.15 )
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09)
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10)
o Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

Dokument nr: BRI.271.15.2023

Składanie ofert:
6. Termin i forma złożenia oferty
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2023 do godz. 1000 w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Sędziszów Ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
o w wersji elektronicznej na e-mail: um@sedziszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
2.3. termin wykonania zamówienia ? 45 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
poniżej 130.000 zł
(nazwa rodzaju zamówienia)
2.4. warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy
3. Kryteria oceny ofert
Cena: 100%
Inne dodatkowe*: brak
4. Dodatkowe postanowienia: uchylenie się oferenta / Wykonawcy od zawarcia umowy upoważnia Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
5. Sposób oceny ofert kryterium dodatkowego ? nie dotyczy

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.