Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17/ 875 45 56
wi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17/ 875 45 56
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: aktualizację dokumentacji projektowej na
wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku na potrzeby OSP Rzeszów
- Słocina wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania budżetowego pn. ,,Budowa
budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina"
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Aktualizację dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie kanalizacji deszczowej
wynikającą ze zmiany ilości wód opadowych, odprowadzanych z dachu budynku oraz
dróg dojazdowych i parkingów do krytego rowu melioracyjnego w związku
z rezygnacją z projektowanego utwardzenia placu, zgodnie z legendą oznaczonego
nr 4 na PZD - (PZD - zał. nr 1).
2. Aktualizację dokumentacji w zakresie przykrycia odcinka rowy S4 w związku
z rezygnacją z projektowanego utwardzenia placu i ograniczeniem długości przykrycia
rowu.
3. Wykonania operatu wodno-prawnego oraz przygotowanie wniosku o uzyskaniem
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących
przebudowę odcinka rowu otwartego S-4 oraz wykonanie wylotu kanalizacji
deszczowej do rowu S-4 i usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód
opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych - rowu S4 oraz usługę wodną
polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych -
rowu S4 na czas trwania robót jako szczególne korzystanie z wód.
4. Aktualizacji dokumentacji w zakresie branży drogowej obejmująca przesunięcie
zaprojektowanego zjazdu z Ul. Witolda, w związku z projektowanym rondem na
skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich (projekt ronda jest
w fazie uzgadniania koncepcji).
5. Aktualizację PZD w zakresie rezygnacji z projektowanego ogrodzenia terenu.
6. Wykonanie operatu geodezyjnego na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów
w związku ze zmianą zagospodarowania w zakresie rezygnacji z projektowanego
utwardzenia placu, zgodnie z legendą oznaczonego nr 4 na PZD, w tym przygotowanie
wniosku z niezbędnymi załącznikami o zmianę decyzji wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej na podstawie decyzji GE-E.6622.594.2.2019.2021 z dnia 15 marca
2021 r. (Decyzja wyłączenia - zał.nr 2).
7. Przeprojektowanie sposobu zasilania instalacji c.o. i c.w.u. z kotłowni gazowej na
wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej
zgodnie z warunkami z dnia 20-01-2023 r. znak: MPEC/DR/520/33/4754/838/23
(Warunki MPEC - zał. nr 3). W związku z powyższym należy przystosować
pomieszczenie nr 0.08 - kotłownia i pomieszczenie nr 0.09 - pralnia i suszarnia na
pomieszczenie węzła cieplnego (Rzut parteru - zał. nr 4) przyjmując, że
pomieszczenie węzła cieplnego będzie stanowić wydzielone pomieszczenie tylko na
potrzeby lokalizacji urządzeń węzła cieplnego (z dostępem dla służb technicznych
MPEC), natomiast urządzenia węzła cieplnego będą stanowić wydzielony majątek
MPEC.
Wymagania:
1) W ramach przeprojektowania należy wykonać zmianę istniejących rozwiązań
konstrukcyjno-budowlanych jak również zmianę istniejących rozwiązań
projektowych instalacji budynkowych w tym instalacji wod.-kan.
w przystosowywanym pomieszczeniu nr 0.08, nr 0.09.
2) W nowopowstałym pomieszczeniu węzła cieplnego w ramach wymaganej
instalacji elektrycznej, należy zaprojektować układ zasilająco sterujący urządzeniami
i aparaturą węzła cieplnego (AKPIA) oraz obwody funkcjonalne pomieszczenia
tj. oświetlenie podstawowe pomieszczenia i gniazda uniwersalne 230 V na potrzeby
własne. Rozdzielnicę AKPIA zlokalizować w nowopowstałym pomieszczeniu węzła
cieplnego, natomiast obwody funkcjonalne pomieszczenia zaprojektować jako
zasilane z rozdzielnicy AKPIA.
3) Zaprojektowanie obwodu zasilającego wraz z układem pomiarowym dla zasiania
pomieszczenia węzła cieplnego tj. rozdzielnicy AKPIA w energię elektryczną. Układ
pomiarowy wraz z obwodem zasilającym zaprojektować na podstawie warunków
technicznych PGE Dystrybucja S.A. jako odrębny jednofazowy obwód o mocy
przyłączeniowej wg. obliczeń nie mniej jednak niż 3 kW. W zakresie Jednostki
Projektowej jest wystąpienie z wnioskiem do operatora i uzyskanie warunków
przyłączenia, jak również późniejsze uzgodnienie dokumentacji projektowej
dotyczącej układu pomiarowego.
8. W związku z likwidacją pomieszczenia nr 0.09 - należy zaprojektować pralnie
i suszarnie w nowej lokalizacji wraz z instalacją wod.-kan. i elektryczną.
W pomieszczeniu mają być zlokalizowane 2 pralki profesjonalne o mocy 4,8 kW
każda i 2 szafy suszące do ubrań o mocy 5 kW Do planowanych urządzeń należy
zaprojektować dedykowane 3 fazowe obwody zasilające odpowiednio do mocy
planowanych urządzeń. Na zakończeniach obwodów przyłączeniowych do szaf
i pralek, zaprojektować gniazda przyłączeniowe wyposażone w wyłączniki dla
obsługi.
9. Zaprojektowanie dedykowanych obwodów zasilających do planowanych urządzeń
w pomieszczeniu nr 1.09 - kuchenka tj. taboret indukcyjny o mocy 5 kW, taboret
indukcyjny o mocy 8 kW, kuchnia indukcyjna o mocy 14 kW, piec konwekcyjnoparowy
o mocy 10,2 kW. Na zakończeniach obwodów przyłączeniowych do szaf
i pralek, zaprojektować gniazda przyłączeniowe wyposażone w wyłączniki dla
obsługi.
10. Zaprojektowanie instalacji klimatyzacji w 3 pomieszczeniach budynku:
- na parterze w pomieszczeniu nr 0.03 - pokój biurowy,
- na I piętrze w pomieszczenie nr 1.03 - pokój biurowy oraz w pomieszczeniu nr 1.10
- sala zebrań (Rzut parteru - zał. nr 4 i Rzut pietra - zał. nr 5).
Wymagania:
1) zaprojektować należy klimatyzację o mocy chłodniczej zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednio do powierzchni (kubatury) pomieszczeń.
Sterowanie klimatyzacją w każdym pomieszczeniu za pomocą ręcznego
manipulatora ściennego (pilota). Urządzenia zewnętrzne zaprojektować na dachu
budynku (zaprojektować konstrukcje wsporcze odpowiednie do zastosowanego
poszycia dachu).
2) w ramach projektu instalacji klimatyzacyjnej, zaprojektować należy również
instalację elektryczną zasilającą urządzenia instalacji klimatyzacyjnej. Zasilanie
w energię elektryczną wykonać z tablic piętrowych.
11. Przeprojektowanie zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej odprowadzania spalin
z odsysaczami bębnowymi na instalację wentylacyjną odprowadzenia spalin
z odsysaczami liniowymi.
Wymagania:
1) należy zaprojektować zamiennie (zamiast 4 jednostanowiskowych bębnowych
odciągów spalin) jeden 4 stanowiskowy szynowy wyciąg spalin
z elektromagnetycznym mocowaniem ssawek dla pojazdów z dolnym układem
wydechowym,
2) rozwiązania projektowe powinny zawierać rysunki montażowe, schematy
elektryczne, zestawienie projektowanych elementów instalacji. Każde stanowisko
ma być wyposażone w prowadnice po której będzie poruszał się przejezdny wózek
z podłączonym do niego przewodem ssącym z elektromagnesem. Automatyczne
wypięcie odbywać się ma poprzez rozłączenie zasilania elektrycznego
elektromagnesu przez wyłącznik krańcowy. W ramach projektu instalacji
wentylacyjnej, przeprojektować należy również instalację elektryczną zasilającą
oraz instalację automatyki uruchamiającej odciągi spalin z poziomu stanowiska
kierowcy samochodu. Automatyka powinna umożliwić sterowanie odpięciem
przyssawek jak również automatyczne uruchomienie się wentylatorów
wyciągowych.
12. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót
budowlanych wraz z kompletem załączników w tym wszystkimi wymaganymi
pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami w zakresie budowy przyłączy wod.-kan.
W ramach przedmiotu zamówienia należy dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej
załączonej do zapytania tj.:
1. ,,,,Budowa budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Słocina
wraz z inst.: elektryczną (wewnętrzną i inst. doziemnymi policznikowymi), sanitarnymi
(wod.-kan.., co., wentylacja mechaniczna), gazową wewnętrzną, przyłącz kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, separatorem, osadnikiem, studzienką
rewizyjną i wlotem do kanalizacji deszczowej w przykrytym rowie melioracyjnym S-4,
przebudowa oświetlenia ulicznego" na działkach nr: 1913/2 i części działki nr 1913/1,
działka nr 166/9 obr. 219 położonych w Rzeszowie, przy Ul. Witolda" zatwierdzona
pozwoleniem na budowę - decyzją Nr 996/2019 z dnia 5-11-2019 r. - dokumentacja
pierwotna, stanowią załącznik nr 6 do zapytania.
2. ,,,,Budowa budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Słocina
wraz z inst.: elektryczną (wewnętrzną i inst. doziemnymi policznikowymi), sanitarnymi
(wod.-kan.., co., wentylacja mechaniczna), gazową wewnętrzną, przyłącz kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, separatorem, osadnikiem, studzienką
rewizyjną i wlotem do kanalizacji deszczowej w przykrytym rowie melioracyjnym S-4,
przebudowa oświetlenia ulicznego" na działkach nr: 1913/2 i części działki nr 1913/1,
działka nr 166/9 obr. 219 położonych w Rzeszowie, przy Ul. Witolda" zatwierdzona
zamiennym pozwoleniem na budowę - decyzją Nr 706/2022 z dnia 19-12-2022 r.
zmieniającą decyzję Nr 996/2019 z dnia 5-11-2019 r. stanowią załącznik nr 7 do zapytania.
3. ,,Przykrycie odcinka rowu melioracyjnego S-4 dla potrzeb realizacji inwestycji
,,Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina" na części działki nr: 1913/2 i części
działki nr 1913/1 obr. 219 położonych w Rzeszowie, przy Ul. Witolda"" zatwierdzona
pozwoleniem na budowę - z decyzją Nr 979/2019 z dnia 25-10-2019 r. stanowią załącznik
nr 8 do zapytania.
W ramach zamówienia należy:
a) wprowadzić zmiany do istniejących opisów technicznych, rysunków i schematów każdej
z branży stosownie do przyjętych rozwiązań projektowych,
b) dokonać obliczeń bilansu mocy elektrycznej zainstalowanej na obiekcie
z uwzględnieniem zwiększenia się mocy zainstalowanej nowych urządzeń oraz obliczyć
zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla budynku (moc przyłączeniową),
c) w odniesieniu do obliczonego poziomu mocy przyłączeniowej, wystąpić z wnioskiem
do Operatora sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja S.A. ) o zmianę warunków
przyłączenia, jak również późniejsze uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej
układu pomiarowego,
d) wykonać obliczenia sprawdzające biorąc pod uwagę, zwiększenie mocy zainstalowanej
i zapotrzebowanej (wzrost obciążenia) oraz sprawdzić czy parametry zastosowanego
oprzewodowania i przyjęte rozwiązania projektowe są wystarczające i odpowiednie do
prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej,
e) wprowadzić zmiany do istniejącego opisu technicznego rysunków i schematów w tym
do rozwiązań projektowych obejmujących układ pomiarowy, stosownie do zwiększonego
poziomu obciążenia należy opracować, rozwiązania projektowe zamienne.
Zagospodarowanie terenu należy opracować na mapie do celów projektowych i uzgodnić
w niezbędnym zakresie na Naradzie Koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Wszystkie koszty związane z uzyskaniem warunków technicznych, uzgodnień, opinii,
decyzji w tym związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego leży po stronie
Wykonawcy.
Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania funkcjonalne i materiałowe
należy traktować jako pomocnicze. Rozwiązania projektowe muszą być spójne
i nawiązywać do rozwiązań projektowych opracowywanych na potrzeby dokumentacji
projektowej zamiennej jak również rozwiązania projektowe muszą być spójne
i nawiązywać do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji pierwotnej
poddawanej zmianom projektowym,
W gestii Projektanta Głównego będzie właściwa ocena i prawidłowe skonstruowanie
formy dokumentacji projektowej zamiennej tj. wprowadzenie zmian do istniejącej
dokumentacji oraz opracowanie Projektów Wykonawczych, które umożliwią wykonanie
zaprojektowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu remizy. W ramach kalkulacji cenowej
należy również uwzględnić wykonanie STWiOR oraz kosztorysów inwestorskich włącznie
z aktualizacją istniejących kosztorysów inwestorskich.
W związku z koniecznością kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub
innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający wymaga osoby
posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.
Dokumentację projektową należy opracować przez uprawnionych projektantów.
Przy opracowaniu zamawianego zakresu rozwiązań projektowych i aktualizacji w tym
kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu
na budowę, należy zapewnić udziału projektantów i projektantów sprawdzających
posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności a
także w przypadku konieczności zapewnić również, uzyskanie ponownego uzgodnienia ze
strony rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych i epidemiologiczno-sanitarnych rozwiązań
projektowych.
Zakres rzeczowy dokumentacji:
1. Materiały niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia
wodnoprawnego - wniosek z załącznikami - 2 egz.
2. Projekt budowlany w tym projekt techniczny wraz ze sporządzonym wnioskiem
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie przykrycia odcinka rowu
melioracyjnego S-4 - 3 egz.
3. Materiały do uzyskania zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych
wraz z kompletem załączników w tym wszystkimi wymaganymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami w zakresie przyłączy wod.-kan. - 2 egz.
4. Projekty wykonawcze branżowe - po 3 egz.
5. Przedmiary robót branżowe - po 2 egz.
6. Kosztorysy inwestorskie branżowe wraz z tabelami elementów scalonych - 2 egz.
w formacie PDF, ATH, XML.
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.
8. Wersja elektroniczna części opisowej i rysunkowej - 1 egz. w postaci plików:
- dla rysunków: PDF, JPG, ACAD
- dla tekstu PDF, DOC, XLS zapisanych na płycie CD lub DVD lub w formie transferu
zewnętrznego z wykorzystaniem bezpłatnych platform do transferu danych

Dokument nr: WI-R-K.7011.432.2012.BJW

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce oraz sposób składania ofert.
2.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 17-03-2023 r. do godz. 15.00
2.2 Sposób składania ofert. Oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
a) Wersja papierowa
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Wydziału Inwestycji Urzędu
Miasta Rzeszowa, Ul. Grunwaldzka 38, w zaklejonej kopercie opatrzonej następującym
opisem:
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Inwestycji
ul. Grunwaldzka 38
35-068 Rzeszów
,,OFERTA w postępowaniu pn.: ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy
budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina"
znak sprawy: WI-R-K.7011.432.2012.BJW
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17-03-2023 r. do godz. 15.00
Ofertę należy sporządzić i podpisać na druku OFERTA, który stanowi zał. nr 10
do zapytania ofertowego,
b) wersja elektroniczna
Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: wi@erzeszow.pl.
Temat e-maila: ,,OFERTA w postępowaniu pn.: ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej
dla budowy budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina"
W treści wiadomości zapisać:
,,OFERTA w postępowaniu pn.: ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy
budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina"
Znak sprawy: WI-R-K.7011.432.2012.BJW
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17-03-2023 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 190 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Informacje dodatkowe:
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych dla działek nr :
1913/2, 1913/1, 166/9 obr. 219 posiada Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,
35-064 Rzeszów.
Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i być kompletna z punktu widzenia celu
któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej opis przedmiotu zamówienia musi być opracowany zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych bez użycia nazw własnych oraz nazw
producentów, za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów technicznych i cech
jakościowych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
Do wiadomości należy dołączyć wypełniony i opatrzony podpisem druk OFERTA
(załącznik nr 10 do zapytania ofertowego).
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający pozostawia ofertę bez otwierania
w dokumentacji postępowania przetargowego.
4. Opis sposobu przygotowania oferty
W celu dokonania wyceny należy kierować się wynikami kalkulacji własnych oraz zaleca
się wizję lokalną. Wykonawca sporządzi ofertę na załączonym druku ,,OFERTA".
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e.
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu Tabeli Opracowań Projektowych TOP stanowiącego zał. nr 1 do projektu
umowy. Przedłożony załącznik musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
100 % cena
6. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę
do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego
terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej
poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje
Wykonawcę.
Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy
to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako
kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych
ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału
zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału
zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert,
a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego
zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może
zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Grunwaldzka 38; 35 - 068 Rzeszów
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie: Barbara Jagoda-Wojnarowicz
Numer telefonu i e-mail do kontaktu:/17/ 875 45 56, Barbara.Jagoda-
Wojnarowicz@erzeszow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.