Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21470z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa fabrycznie nowych mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych mebli

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie
ul. Pułaskiego 11
35-011 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.17 748 26 30,
sekretariat@sp31.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.17 748 26 30,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: ,,DOSTAWA fabrycznie nowych mebli do gabinetu pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie".
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli do gabinetu pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie.
1. Zamówienie składa się z dostawa fabrycznie nowych mebli do gabinetu pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
DOSTAWA powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, a także (jeżeli dotyczy) jego montaż.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla mebli szkolnych, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.
.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące gwarancji jakości.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu: 21.03.2023 r. o godz. 09:30 w siedzibie SPNr 31 w Rzeszowie,
ul Pułaskiego 11 (pokój 46 - u Sekretarza Szkoły).

Składanie ofert:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie, 35-011 Rzeszów Ul. Pułaskiego 11 lub e-mailem na adres: sekretariat@sp31.rzeszow.pl w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 15.30

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 14.04.2023 r.

Wymagania:
Termin płatności za zrealizowaną dostawę - 14 dni liczony od dnia otrzymania faktury VAT.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Ofertę należy przygotować czytelną, podpisaną przez osobę/y uprawnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
Opis kryteriów oceny ofert: kryterium ceny
Nazwa/opis kryterium Sposób oceny kryterium (sposób przyznawania punktów według wzoru) Znaczenie kryterium/ waga kryterium w % 1%=1 pkt
1. cena Cena brutto najtańszej z ofert PI-............................----------- xl00 Cena brutto ocenianej oferty 100%
PI - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
4) unieważnienia postępowania, jeśli:
a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest P. Marek Misa - Szkoła Podstawowa Nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie, 35-011 Rzeszów ul. Pułaskiego 11, tel. 17 748 26 35, e-mail: kierownik@sp31.rzeszow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.