Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

PRZEGLĄD I SERWIS SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

PRZEGLĄD I SERWIS SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrośnicy
Chrośnica 54
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3847477
spgch1@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3847477
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkolno - Przedszkolny w Chrośnicy
zaprasza do składania ofert na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
PRZEGLĄD I SERWIS SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
W ramach czynności konserwacyjnych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania dwa
razy do roku przeglądu systemów i urządzeń zainstalowanych w klatce schodowej oraz
kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrośnicy.
Czynności kontrolne systemu oddymiania klaki schodowej:
o czujki optyczne dymu
- należy sprawdzić zadziałanie oraz uruchomienie automatyczne systemu oddymiania
- wzbudzenie przy zadymieniu czujek;
o przyciski oddymiania
- uruchomienie ręczne systemu oddymiania;
o centrala sterowania oddymianiem
- sprawdzić stan i tryb pracy centrali, akumulatory, bezpieczniki;
o wentylator oddymiający
- sprawdzić uruchomienie;
o siłownik drzwiowy
- automatyczne uzupełnienie powietrza do systemu oddymiania. System detekcji i odcięcia gazu:
o Sprawdzić stan centrali SDO;
o sprawdzić stan głowicy detekcyjnej /w razie potrzeby kalibracja głowicy detekcyjnej (GDX 70)/;
o sprawdzić zawór odcinający;
o sprawdzić prawidłowość zadziałania systemu detekcji i odcięcia z wywołaniem automatycznym i ręcznym.
Wymagane kwalifikacje:
Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokument nr: 2/ZSP/2023

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 16.03.2023r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Chrośnica 54; 64-360 Zbąszyń/
na adres mailowy: spgch1@wp.pl (w tytule małia wpisać: ZAPYTANIE OFERTOWE 2/ZSP/2023)
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
16.03.2023r.- 31.12.2023 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
- dokumenty potwierdzające uprawnienia
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia
8. Termin związania ofertą dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców przez zamieszczenie wyników na stronie internetowej: bip.zbaszyn.pl
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Dąbrowska tel. 68 3847477

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.