Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa śrub

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa śrub

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Visbroker Sp. z o.o
Grunwaldzka 11 5/1
60-782 Poznań
powiat: Poznań
533799003
tomasz.klorek@visbroker.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149919
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 533799003
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA śrub
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0739/21 - MORFER-VISE2 - uniwersalny, mechatroniczny system pomiaru ubrań przeznaczony do skutecznej sprzedaży odzieży przez internet.

Część 1
DOSTAWA śrub

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z metalu nierdzewnego
Podano wymiary nominalne (średnica nominalna gwintu oraz długość w milimetrach):
M2x5 - 100 szt
M2x8 - 100 szt
M2x10 - 100 szt
M2x16 - 100 szt
M2x20 - 100 szt
M3X5 - 100szt
M3X8 - 100szt
M3X10 - 100szt
M3X16 - 100szt
M3X20 - 100szt
M3X25 - 100szt
M3X30 - 100szt
M3X50 - 100szt
Śruba (wkręt) do metalu z gwintem metrycznym, łbem stożkowym i gniazdem na śrubokręt krzyżowy, wykonana ze stali nierdzewnej.
Podano wymiary nominalne (średnica nominalna gwintu oraz długość w milimetrach):
M2x5 - 100 szt
M2x8 - 100 szt
M2x10 - 100 szt
M2x16 - 100 szt
M2x20 - 100 szt
M3X5 - 100szt
M3X8 - 100szt
M3X10 - 100szt
M3X16 - 100szt
M3X20 - 100szt
M3X25 - 100szt
M3X30 - 100szt
UWAGA: Jeżeli nie podano inaczej, to należy przyjąć tolerancję wszystkich wyżej podanych wymiarów na poziomie +/-0,1mm lub na poziomie 0,2% wartości liczbowej jeżeli wymiar jest powyżej 50mm.

CPV: 44531400-5

Dokument nr: 2023-34710-149919

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Grunwald
Miejscowość
Poznań

TERMIN REALIZACJI UMOWY: nie później niż 30.05.2023

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wyłączeni są wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym we wskazanym zakresie zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-10
Data ostatniej zmiany
2023-03-10 19:05:10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przyjęto kryterium najniższej ceny.
Cena - waga 100%, max. 100 punktów
Czyli: najniższa cena netto otrzymuje wartość maksymalną 100 punktów, każda kolejna cena netto otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów (cena najniższa podzielona przez cenę z danej oferty razy 100 pkt.)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Klorek
tel.: 533799003
e-mail: tomasz.klorek@visbroker.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.