Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 52 12 888, tel. (22) 52 12 333, 723-998-186
sekretariat.ba@ms.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 52 12 888, t
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
usługi utrzymania w należytym stanie technicznym dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigu towarowo-osobowego, zlokalizowanych w budynkach Zamawiającego w Warszawie, poprzez:
świadczenie usług przeglądów i konserwacji, zwanych dalej ,,przeglądami konserwacyjnymi;
sprawowanie stałego nadzoru nad ich działaniem,
dokonywanie napraw w przypadku ich awarii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 1 do zaproszenia.

Składanie ofert:
Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w terminie do dnia 17 marca 2023 roku do godz. 16:00.
Ofertę proszę przesłać na adres mailowy: sekretariat.ba@ms.gov.pl lub pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Miejsce i termin realizacji:
w okresie od dnia 28.06.2023 r. do dnia 27.06.2026 r.

Wymagania:
Zamawiający zaprasza na wizję lokalną w dniach od 8 do 13 marca br. w godz. od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%

Informacje dla oferentów:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów, stosowanych
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W celu zapoznania oferentów ze specyfiką nieruchomości i zakresem przedmiotu zamówienia możliwa jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.
Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne, tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje.
Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem.
Okres związania ofertą - 60 dni od dnia złożenia oferty.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Anna Zielińska tel. (22) 52 12 333 lub 723-998-186,
e-mail: Anna.Zielinska@ms.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.