Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie badań dozymetrycznych środowiska pracy oraz przeglądów serwisowych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie badań dozymetrycznych środowiska pracy oraz przeglądów serwisowych prześwietlarki bagażu RTG oraz bramkowego detektora metalu

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Pułtusku
ul. Rynek 37
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel.: (23) 692 99 70, tel. (23) 692 99 03, fax 23 692 99 98
sekretariat@pultusk.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (23) 692 99 70
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sąd Rejonowy w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: badań dozymetrycznych środowiska pracy oraz przeglądów serwisowych prześwietlarki bagażu RTG oraz bramkowego detektora metalu w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług dotyczących urządzenia prześwietlarka bagażu RTG model ADANI BV 5030 - 1 szt. oraz bramkowego detektora metalu GARRETT PD6500i -1 szt.:
- zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku przy Ul. Rynek 37
1. W ramach usługi winny być zapewnione cykliczne świadczenia:
1) badania dozymetryczne środowiska pracy - co kwartał (III, VI, IX, XII)
2) przeglądy serwisowe - co pół roku (VI, XII)
3) badania/przeglądy bramkowego detektora metalu - co pół roku
4) okresowe szkolenia/ćwiczenia pracowników na wniosek Zamawiającego.

Dokument nr: Adm. 241-19/23

Składanie ofert:
Oferty można składać w terminie do dnia 16.03.2023 roku godz. 12.00
- w siedzibie zamawiającego , tj. w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, Ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk (BOI, pokój nr B001) lub
- przesłać na adres e-mail: sekretariat@pultusk.sr.gov.pl
Uprzejmie proszę o przesłanie oferty na adres: Sąd Rejonowy w Pułtusku, Ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk lub na adres e-mail: sekretariat@pultusk.sr.gov.pl w terminie do dnia 16 marca 2023 roku do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Okres świadczenia usługi 24 miesięcy tj. począwszy od dnia 20.03.2023 r. do 19.03.2025 r.
Usługa będzie wykonywana w okresie od 20.03.2023 r. do 19.03.2025 r. (łącznie 16 odczytów - pierwszy pomiar marzec 2023 ) w obiekcie Sądu Rejonowego w Pułtusku przy Ul. Rynek 37.

Wymagania:
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego i spełniają warunki określone w załączniku nr 2 - wzór umowy.
Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryterium najniższej ceny. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy.
6. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i raportu z wynikami pomiarów. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z wystawionej faktury VAT.
7. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu składania ofert;
b. wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
c. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
d. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
e. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
f. odstąpienia od udzjelenia zamówienia na każdym etapie postępowania.
2) Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT na dane Sąd Rejonowy w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk, NIP: 568 16 17 654.

Kontakt:
W razie wątpliwości lub pytań, osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Sądu są:
Pan Bartłomiej Łach - Inspektor Sądu Rejonowego w Pułtusku,
nr tel. (23) 692 99 03, e-mail sekretariat@pultusk.sr.gov.pl w godzinach od 800 do 1500

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.