Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie serwisu wiosennego tężni solankowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie serwisu wiosennego tężni solankowej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
tel. nr 22 346 11 22.
ze@powiat-wolominski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. nr 22 346 11 22
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEPROWADZENIE SERWISU TĘŻNI SOLANKOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY DPS W ZIELONCE
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie serwisu tężni solankowej zlokalizowanej przy DPS w Zielonce.
I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie serwisu wiosennego tężni solankowej zlokalizowanej przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy Ul. Poniatowskiego 29.
II. Zakres zamówienia:
Wykaz prac serwisowych:
1. Mycie ciśnieniowe tężni: dach, koryta opadowe, tarnina, konstrukcja drewniana i płyta żelbetowa.
2. Czyszczenie i mycie wpustu odwodnienia liniowego oraz jego osadnika.
3. Sprawdzenie poprawności działania i konserwacja pompy głównej i mieszadła.
4. Sprawdzenie poprawności działania systemów elektrycznych i elektronicznych (obwody, skrzynka rozdzielcza, system czujników i ).
5. Sprawdzenie działania sond poziomu solanki i systemu powiadamiania o stanie solanki.
6. Odpompowanie i wywiezienie wody ze studni retencyjnej.
7. Całodzienny rozruch technologiczny i sprawdzenie poprawności działania tężni, w tym - regulacja wypływu solanki z koryt opadowych i poziomu zasolenia mieszanki.
Lokalizację stan obecny poszczególnych elementów tężni przedstawia dokumentacja zdjęciowa i wyciąg z projektu zagospodarowania. Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania dostępny pod poniższym linkiem:
ftp://spw1.home.pl (w przeglądarce Internet Explorer)
login: dane@powiat-wolominski.pl
hasło: QjeOm_pE.

Składanie ofert:
VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 marca 2023 r., godz. 15.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy Ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Serwis wiosenny tężni solankowej, Powiat Wołomiński.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, Ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Serwis wiosenny tężni solankowej, Powiat Wołomiński.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Serwis wiosenny tężni solankowej, Powiat Wołomiński.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 31 marca 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 Istotne postanowienia umowy.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania - 100%
V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od terminu wyznaczonego jako data przyjmowania ofert.
Uzupełnianie dokumentów. W przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, Wykonawca zostanie wezwany do udzielenia odpowiedzi, odpowiednio do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia wraz z podaniem terminu na usunięcie braków.
VII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje się zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która ma lub może mieć wpływ na wynik postępowania.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert-podając uzasadnienie. Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści informacje o unieważnieniu na stronie internetowej.

Kontakt:
VIII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
tel. nr 22 346 11 22.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.