Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana stolarki okiennej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2023-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwa Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
powiat: słubicki
tel.: +48 68 391-11-52, fax: +48 68 391-14-77
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Cybinka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 68 391-11-
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzjelenia zamówienia:
Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dni 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185) na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 1 -wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych.
2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
,,Wymiana stolarki okiennej w leśniczówce ds. szkółkarskich w U radzie"
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia to: wymiana stolarki okiennej oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych w budynku leśniczówki ds. Szkółkarskich, położonej w Uradzie Ul. Szosowa 30,69-108 Cybinka, nr inw. 110/10.
Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej tj. 20 szt. okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ilości podanej poniżej (wymiary podane poniżej zostały przedłożone w celu przybliżenia zakresu ilości okien - do oferenta należy wykonanie prawidłowych pomiarów):
Nr Wymiary okna Szerokość x wysokość [m] Wymiary parapetów wew. Długość x szerokość [m] Ilość [sztuk]
Okno 1 1,2x1,2 ok. 1,3 x0,3 2
Okno 2 1,0x1,6 ok. 1,0 x 0,3 6
Okno 3 0,9x1,6 ok. 0,9x0,3 5
Okno 4 0,8x1,6 ok. 0,9x0,3 1
Okno 5 1,0x1,5 ok. 1,0x0,3 1
Okno 6 0,9x1,5 ok. 0,9x0,3 1
Okno 7 0,9x1,6 ok. 1,0x0,3 1
Okno 8 -w piwnicy 0,6x0,4 ok. 0,6x 0,3 3
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej stolarski okiennej PCV, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z wyniesieniem ich na zewnątrz i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Transport, wniesienie i montaż fabrycznie nowych okien, parapetów wewnętrznych, parapetów zewnętrznych oraz wykonanie wszelkich towarzyszących robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego montażu okien, w tym ich obróbka i przywrócenie do stanu pierwotnego.
Minimalne parametry stolarki okiennej:
-okna PCV w kolorze np. złoty dąb (obustronny),
-trzyszybowe, o współczynniku przenikania ciepła max 0,9 W/(m2*K), uchylne , blokada klamki,
-kolor wykończenia okien do ustalenia z Inwestorem, ( np. okucie stare złoto)
-parapety wewnętrzne MDF laminowane w kolorze np. złoty dąb, gr. min. 2 em.
- parapety zewnętrzne kamienne gr. min. 2 em, kolor do ustalenia z Inwestorem.
Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej, celem wykonania pomiarów i prawidłowego oszacowania prac.
Do wykonania opisanych prac należy użyć wyłącznie nowych materiałów, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.
Gwarancja na wykonane zadanie - 60 miesięcy.

Dokument nr: S.270.5.2023.MW

Specyfikacja:
Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu z Marzenna Wilimber tel. 575658001 e-mail: marzenna.wilimber@zielonagora.lasy.gov.pl Wizja lokalna i pomiary na koszt Wykonawcy.

Składanie ofert:
1. Formularz ofertowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl lub pisemnej na adres Nadleśnictwa Cybinka, Ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka, do dnia 15.03.2023 r. go godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- do dnia 20.06.2023 r.
2. Termin związania ofertą - do 30 dni od daty składania ofert.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, posiadający odpowiednie możliwości techniczne i kadrowe, a także odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
Oferta powinna być:
o opatrzona pieczątką firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
o podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ceny oferty.
6. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej po negocjacjach przekroczy środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzjelenia zamówienia.
VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena- 100,00%
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za pośrednictwem, poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób przez Zamawiającego.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
X. DODATKOWE INFORMACJE
2. Termin zapłaty za wystawioną fakturę do 21 dni od daty otrzymania.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Kontakt:
1. Dodatkowych informacji udziela Paulina Rogacewicz pod numerem telefonu 068 931 11 52 wew. 47, oraz adresem email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.