Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup zestawu uszczelek do wymiennika płytowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zestawu uszczelek do wymiennika płytowego

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
pawel.zima@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1490633,1ce962dd13113971ee5ae0d0710dcd78.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
064/22/PZ RG/150025862-11583 Zakup zestawu uszczelek do wymiennika płytowego ALFA LAVAL.
Treść zapytania:
Proszę o złożenie oferty na uszczelki zgodnie z załączoną tabelą ZAŁĄCZNIK1.
UWAGA:
Wymagamy potwierdzenia zgodności oferty z zapytaniem ofertowym.
PAKOWANIE/TRANSPORT:
Uszczelki musza być odpowiednio zapakowane na czas transportu i magazynowania z podanym opisem wymiaru uszczelki i materiału.
Wymagany producent uszczelek z obszaru UNII EUROPEJSKIEJ.
W ofercie należy wskazać kod CN i PKWiU.
1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade.
1.1 Proszę o rozdzielenie Oferty Merytorycznej od Oferty Handlowej.
1.2 Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych plikach oznaczonych: Oferta Merytoryczna / Oferta Handlowa.
a/. Oferta Merytoryczna nie może zawierać ceny. Służy do oceny technicznej ( pozycje z zapytania, ilości, termin dostawy) - uzupełniony: ZAŁĄCZNIK2-Część merytoryczna.
W ofercie merytorycznej należy potwierdzić, że oferta dotyczy materiałów z zapytania lub wskazać wyraźnie ewentualne rozbieżności.
b/. Oferta Handlowa powinna zawierać pozycje wraz z ich wyceną. Uzupełniona tabela z załącznika: ZAŁĄCZNIK1-Część handlowa.
Oferta powinna zostać sporządzona w jezyku polskim.
Wymagana ważność oferty: 30 dni.
Wymagany termin dostawy: możliwie jak najszybszy
Warunki dostawy: DAP Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Koszt transportu i opakowań wliczony w cenę towaru.
1.3 Załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier - instrukcja dot. składania ofert na Platformie
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.
Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
Prosimy do złożonej oferty o załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika - Załącznik nr 1_Oświadczenie_Sankcyjne oraz tabeli z kodami CN.
W czasie trwania postępowania zakupowego, Rafineria Gdańska Sp. z o.o. może prosić o dostarczenie skanów następujących dokumentów:o Dokumentu rejestrowego,o Zaświadczenia o nadaniu NIP,o Zaświadczenia o nadaniu REGON,o Pełnomocnictwa do złożenia oferty,o W przypadku podmiotów zagranicznych - certyfikat rezydencji.
Ponadto:o Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),o Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,o Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,o Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
UWAGA!
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
o Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zestaw uszczelek do wymiennika płytowego ALFA LAVAL. 3 komplet -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "064/22/PZ RG/150025862-11583 Zakup zestawu uszczelek do wymiennika płytowego ALFA LAVAL."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z109/460948

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1490633,1ce962dd13113971ee5ae0d0710dcd78.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 03- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 03- 2023 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 03- 2023 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1490633,1ce962dd13113971ee5ae0d0710dcd78.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Paweł Zima LA
tel:
e-mail: pawel.zima@rafineriagdanska.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.