Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21470z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 652-96-46
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 652-96-46
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Dot.: Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
Ciśnieniowe czyszczenie odwodnienia liniowego na wybranych obiektach w Poznaniu.
Zakres przewidywanych prac:
Zadanie polega na oczyszczeniu z piasku, z namułu odwodnienia liniowego pod ciśnieniem wraz z ręcznym oczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na wytypowanych obiektach.
Wartość ciśnienia wody użytej do wykonania czyszczenia liniowego należy dobrać tak, aby nie spowodować rozszczelnienia całego układu odwodnieniowego. Wymagana jest zatem stała kontrola podczas wykonywania robót, bieżące ustawianie i korygowanie ciśnienia użytego podczas czyszczenia oraz szybkie informowanie Zamawiającego o pojawiających się utrudnieniach podczas prowadzonych prac.
Ze względu na duże utrudnienia w ruchu przy ich realizacji, prace muszą wykonywane w godz.ch nocnych. Na każdy obiekt z osobno musi być wykonany projekt organizacji ruchu, który jest opiniowany przez Zarząd Dróg Miejskich, a następnie zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zanieczyszczenia stałe należy zutylizować. Należy także prowadzić dokumentacje zdjęciową przed i po wyczyszczeniu każdego obiektu.
Czyszczeniem ujęto następujące obiekty:
1. Wiadukt Górczyn -Zach. i Wsch. wraz z łącznicą -3 ob. dług. 926 m, liczba studzienek 64 szt.
2. Wiadukt Franowo - 2 obiekty dług. 1069 m, liczba studzienek 104 szt.
3. Wiadukt Kotowo- 2 obiekty dług. 168 m, liczba studzienek 16 szt.
4. Wiadukt Antoninek- 5 obiektów dług. 481 m, liczba studzienek 44 szt.
5. Wiadukt Dolna Wilda - 2 obiekty + w. tramwajowy dług. 276 m, liczba studzienek 52 szt.
6. Wiadukt Ostatnia - 2 obiekty dł.74 m, liczba studzienek 8 szt.
7. Wiadukt Bukowska - 2 obiekty dł. 82 m, liczba studzienek 10 szt.
8. Most Dworcowy - 2 obiekty, dł. 405 m, liczba studzienek 14 szt.
9. Most Lecha PDŁ - 1 obiekt dł. 235 m liczba studzienek 32 szt.
10. Most Lecha PŁN - 1 obiekt dł. 235 m liczba studzienek 65 szt.
11. Estakada Katowicka nitka płn. i płd. -2 obiekty, dług. 1200m. liczba studzienek 180szt.
12. Wiadukt Chartowo - 2 obiekty , dług. 200m liczba studzienek 56 szt.
13. Rondo Kaponiera, wiadukt Uniwersytecki,
i Konstrukcja Wsporcza dług. 500m liczba studzienek 95 szt.
14. Wiadukt Kurlandzka dług. 112m liczba studzienek 16 szt.
15. Wiadukt Gołężycka dług. 41m liczba studzienek 8 szt.
Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu zadania.
Warunki uczestnictwa:
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał usługę polegającą na ciśnieniowym czyszczeniu odwodnienia liniowego na min. 5 obiektach o długości co najmniej 200m. każdy dla jednostek samorządowych lub państwowych oraz potwierdzeniem że prace były prowadzone po zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu. Prace związane z cyklicznym czyszczeniem elementów odwodnienia w postaci wpustów, elementów rewizyjnych, otwartych ścieków nie spełniają wymagań referencyjnych.
W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane (w ramach umowy z ZDM) oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. Wartość robót wskazanych w referencjach powinna wynosić min. 100.000,00 zł. brutto, a w przypadku referencji obejmujących większy zakres robót utrzymaniowych jednoznacznie należy wskazać, że prace związane z ciśnieniowym czyszczeniem odwodnienia wynoszą min. 100.000,00 zł. brutto.
Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty,
Złożenie oferty.

Dokument nr: UOI.342.11.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert do dnia 20.03.2023r. o godz. 13:00 (poniedziałek)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 17.03.2023 r. do godz. 14:00 (piątek)
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM na Ul. Wilczak 17, 61-623 w Poznaniu w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 20.03.2023 r. godz. 13:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do dnia 30.06.2023r.

Wymagania:
Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 130 tys. zł.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania danymi oferenta oraz informacją ,,nie otwierać przed 20.03.2023 godz. 13:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert:
Zbyszko Kamiński
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich
tel: 61-652-96-46

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.