Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace równiarki drogowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace równiarki drogowej

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
powiat: włocławski
Telefon: 0-54-284-30-89, tel. 54-2844-349
zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubień Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 0-54-284-30
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
1 .Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pracy równiarki drogowej przy wyrównaniu i remontach dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski.
Czas pracy równiarki około 250 godzin (ilość godzin w zależności od potrzeby pracy równiarki). Dopuszcza się zwiększenie wartości zamówienia o 40% w przypadku większej potrzeby napraw dróg gminnych oraz posiadaniu dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego. Koszty transportu związane z dojazdem i powrotem sprzętu na trasie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zakres i charakter pracy sprzętu określi każdorazowo Zamawiający. Sprzęt powinien zostać podstawiony w ciągu 48 godz. od telefonicznego lub pisemnego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku awarii sprzętu w ciągu 24 godz. powinien zostać podstawiony sprzęt zastępczy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Podstawą do wystawienia faktur częściowych za wykonaną usługę jest:
a) zatwierdzona przez Zamawiającego karta drogowa pracy sprzętu zawierająca datę, lokalizację oraz godz. pracy sprzętu,
b) zbiorcze zestawienie godz. pracy sprzętu na podstawie kart pracy sprzętu wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego,
Wykonanie zamówienia realizowane po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Dokument nr: ZP.4.2023

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu ('wymagania zamawiającego):
Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie OC równiarki za szkody w związku z ruchem pojazdu.
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Cena - 100%, oferowana cena brutto za 1 godzinę pracy
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 130 000,00 zł., zgodnie z art. 2 pkt 1 tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Oferowana cena dotyczy 1 godziny pracy równiarki. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty".
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" stanowiący załącznik nr 1 do WZ.
2. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie OC, pojazdu - równiarki, za szkody w związku z ruchem pojazdu - kserokopia.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Bogdan Domżalski pokój nr 23 tel. 54-2844-349

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.