Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5668z ostatnich 7 dni
24001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni

Data zamieszczenia: 2023-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Niecała 2G
65-246 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 667 970 200
sekretariat@rtbs.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 667 970 200
Termin składania ofert: 2023-05-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZADANIE ,,UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ZIELENI NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PIWNA 6A-6B
W ZIELONEJ GÓRZE".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości (sprzątanie) części wspólnych budynku, a także terenu wokół budynku wraz z pielęgnacją zieleni (łącznie z odśnieżaniem ciągów pieszych, pieszo - jezdnych oraz parkingów). Wykaz prac do wykonania przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie posesji w czystości stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy stanowi cykliczne - bieżące i bez wcześniejszego wezwania wykonywanie następujących usług:
o utrzymanie w czystości dwóch klatek schodowych, korytarzy, korytarzy piwnicznych, hali garażowej (bez miejsc postojowych) pomieszczeń technicznych, a także terenu wokół budynku.
o niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu ciągi piesze, pieszo - jezdne oraz parking odśnieżyć i w razie konieczności posypać piaskiem/mieszanką a w razie potrzeby skuć nagromadzony lód. Należy również zabezpieczyć ciągi pieszo - jezdne od śliskości powstałej w wyniku gołoledzi poprzez posypywanie ich piaskiem i solą drogową. Odśnieżanie (w tym mechaniczne) oraz posypywanie piaskiem, solą winno się odbywać we wszystkie dni powszednie oraz dni wolne od pracy. Ciągi pieszo- jezdne winny być odśnieżone nie później niż do godz. 7.00 rano. W przypadku długotrwałych (wielogodzinnych) opadów śniegu, należy systematycznie i na bieżąco usuwać śnieg z ciągów pieszo - jezdnych i w razie konieczności, zabezpieczyć powierzchnię przed śliskością.
Opis czynności:
1. Zamiatanie powierzchni podłóg klatek schodowych, korytarzy i korytarzy kondygnacji podziemnej oraz wind.
2. Zamiatanie i mycie hali garażowej (bez miejsc postojowych).
3. Wycieranie kurzu ze skrzynek na listy, cokołów, parapetów okiennych, balustrad schodowych, grzejników, rur, gablot informacyjnych, usuwanie pajęczyn.
4. Mycie powierzchni podłóg klatek schodowych i korytarzy wszystkich kondygnacji oraz podłóg, okładzin i drzwi wind.
5. Mycie i dezynfekcja panelu domofonowego, panelu w windzie, klamek, poręczy.
6. Mycie ścian klatek schodowych i korytarzy.
7. Mycie kloszy oświetleniowych.
8. Mycie okien z ramami i parapetami na klatkach schodowych.
9. Mycie drzwi wejściowych do budynku wraz z ościeżami, drzwi do korytarzy, drzwi do pomieszczeń technicznych.
10. Mycie daszków nad wejściami do klatek schodowych.
11. Utrzymanie w czystości wycieraczek zewnętrznych.
12. Opróżnianie koszy parkowych i wynoszenie odpadów do pojemników w pergolach śmietnikowych.
13. Utrzymanie czystości w altanie śmietnikowej i jej obrębie, ciśnieniowe mycie altany śmietnikowej,
14. Usuwanie umieszczonych bez zgody administracji ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków.
15. Sprzątanie, czyszczenie z zanieczyszczeń części wspólnych i terenu (papiery, niedopałki, itp.).
16. Koszenie trawy wraz z wywozem.
17. Pielenie, odchwaszczanie, opryski.
18. Nawożenie.
19. Obcinka drzew, krzewów, wymiana uschniętej roślinności.
20. Podlewanie terenów zielonych.
21. Odśnieżanie (w tym mechaniczne) oraz posypywanie piaskiem, solądrogową.
22. Dowóz i uzupełnienie skrzyń na piasek (materiał powierzony).
23. Wywózka przedmiotów o dużych gabarytach (koszt utylizacji pokrywa wspólnota).
o inne obowiązki:
1. bezzwłoczne zawiadamianie administratora budynku lub właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach technicznych oraz wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych.
2. zgłaszanie do administracji przecieków oraz przepalonych żarówek.
3. zawiadamianie administratora budynku o rażących lub uporczywych wypadkach naruszenia przez mieszkańców Regulaminu Porządku Domowego.
4. bezzwłoczne zawiadamianie administratora budynku o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmujące się wywozem nieczystości i konserwacji urządzeń technicznych.
5. dokonywanie odczytów liczników wody i ciepła na wniosek administracji.
6. dokonywanie odczytów pojedynczych liczników prądu na wniosek administracji.
7. doręczanie wszelkiej korespondencji kierowanej od Zarządcy do Mieszkańców.

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Ul. Niecała 2G (I piętro), 65-246 Zielona Góra lub wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@rtbs.pl do dnia 26.05.2023 r.

Wymagania:
III. Wymagania które powinien spełniać Wykonawca
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
IV. Opis sposobu przedstawienia ceny
Cena powinna zawierać:
- Cenę netto za wykonanie zamówienia.
- Określenie kwoty podatku VAT.
- Cenę brutto za wykonanie zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym niezwłocznie poinformuje oferentów.

Kontakt:
2. Dodatkowych informacji udziela Pani Milena Kozłowska, tel. 667 970 200.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.